วันที่ ๙-๑๑ มกราคม นี้ สมศ.จะมาทำการประเมินคุณภาพภายนอก ที่โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  วันศุกร์ที่ ม.ค.จึงได้เตรียมการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพราะหน้าหนาวฝุ่นมาก อากาศแห้ง ต้นไม้ขาดน้ำก็เริ่มจะเหี่ยว หลากหลายวิธีการที่เราใช้ระดมพลังช่วยกันทั้งครู นักเรียน โดยขออนุเคราะห์รถดับเพลิงเทศบาลตำบลเชียงกลมนำน้ำมาฉีดถนนและรดน้ำสวนหย่อม ทำผ้าป่าไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด แล้วให้นักเรียนและครูช่วยกันทำ ๕ ส. ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทุกคนให้ความร่วมมือดีมาก วันพรุ่งนี้ ก็จะเริ่มประเมิน คงมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง รอบที่แล้ว (๑๐-๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗) ผลการประเมินที่เราได้คือ ดี ๑๓ มาตรฐาน และพอใช้ ๑ มาตรฐาน(ม.๕) ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ปีนี้หลังจากเราผ่านการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันแล้ว ความมั่นใจเรามีมากขึ้นและมีการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ สมศ.ไปหลายด้าน ซึ่งผมจะนำเสนอผลการพัฒนาให้คณะกรรมการทั้ง ๕ คนได้ชมและฟังก่อนที่จะเริ่มต้นประเมิน