เช้าวันนี้เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่สอง ของปีหมู ได้รับข่าวถือว่าเป็น ข่าวดี ของกระบวนการจัดการความรู้ มมส. ที่จtมีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองกิจการนิสิต ในวันที่ 11 มกราคม ที่จะถึงนี้
      จัดเป็นข่าวดีสำหรับผมอีกอย่างก็คือเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่ การจัดประชุมด้าน การจัดการความรู้ ของหน่วยงานใน มมส. ใช้ประโยชน์จาก อนุกรรมการการจัดการความรู้ มมส. ที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้
      สาระสังเขปที่ทาง กองกิจการนิสิตขอความอนุเคราะห์มาก็คือ วิทยากรบรรยายให้ความรู้  แต่คิดว่าเราคงไม่ใช้เวลาในการบรรยายทั้งหมด เพราะ การจัดการความรู้ควรเน้นภาคปฏิบัติ  เราจึงควรมีภาคปฏิบัติประกอบด้วย
      งานนี้ได้รับการประสานเบื้องต้นจาก คุณหนิง มาล่วงหน้าก่อนปีใหม่แล้ว  แต่ก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่า ผู้ที่จะเข้าร่วม ประกอบด้วย บุคลากร ฝ่ายไหน ? จำนวนเท่าไหร่ ? มีพื้นฐานเรื่อง การจัดการความรู้ มาก่อนเพียงใด ? ถ้าได้ขอมูลจาก คุณ [email protected] ( หนิง ) เพิ่มเติม หรือ คุณ แผ่นดิน (คุณเอื้อ-อำนวย) ของกองกิจการนิสิต ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมมากขึ้นนะครับ