อยากอ่านเรื่องเล่าของศิษย์   เล่าเรื่องครูที่ท่านประทับใจ   เล่าให้มีชื่อ  ที่อยู่ให้ตามไปดูได้   เราจะได้ช่วยกันเชิดชูและให้กำลังใจครูดี

         เล่าเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจ   เล่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับตัวท่านที่ท่านประทับใจ   เล่าวัตรปฏิบัติของครูที่ท่านประทับใจ

         ใส่ป้าย : GoodNews ข่าวดี  ครูดี

วิจารณ์  พานิช
 6 ม.ค.50