AL(A)R for Medical Student:KKU

 รายงานสดไม่ลดละสร้าง เช้านี้สอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ กลุ่มใหม่ เป็นการสวัสดีปีหมู สอนเรียนรู้ ให้นักศึกษาแพทย์ เป็นการทบทวนตนเองอีกครั้ง หลังจากผ่านการขึ้นดูแลผู้ป่วยมาถึง  ๒๒ เดือน หรือ ๘๘ อาทิตย์ คิดเป็น ๔๔๐ วันของกลุ่มนี้

 เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆ

 ๑. ทำไมมาเรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ มอดินแดง

 ๒. คาดหวังอะไรที่เข้ามาเรียนที่นี่

 ๓. ได้อะไรเกินความคาดหวัง หรือ ไม่ เช่น

 ๔. ได้อะไรน้อยกว่าความคาดหวัง หรือ ไม่ เช่น

 ประเด็นที่ให้ทำ AAR หรือ ALR ในเชิงเนื้อหาสาระที่ได้เรียนวิชาแพทย์มา  คือ ถามประเด็นว่า KUSA (กูซ่า) หรือยัง

 K = Knowledge ความรู้ที่ได้รับเป็นอย่างไร

 U = Understanding เข้าใจตรงกับที่อาจารย์สอนหรือไม่

 S = Skill ทักษะที่ได้รับเป็นอย่างไร

 A = Attitude ทัศนคติ การเป็นแพทย์ มีมากน้อยเพียงใด

 ลองดูครับ ตอนนี้กำลังให้ ว่าที่คุณ หมอ Show and Share แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดู Film Xray กันครับ

 After Action (Learning) Review พริ้วสู่ความเป็นแพทย์ เรียน แลก ความรู้ กู่สร้าง คู่ความพอเพียง

JJ2007