วันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค.50  ผมไปทำบุญมา   เป็นการทำบุญแนวใหม่เพื่อประโยชน์ในชาตินี้ไม่ใช่ในชาติหน้า   นั่นคือไปเป็นประธานการประชุมมูลนิธิพูนพลัง   ที่บ้านเลขที่ 18 ลาดพร้าว ซ.80 แยก 16   ซึ่งเป็นที่ทำการมูลนิธิ

         เรื่องที่หารือกันในวันนี้อ่านได้ที่นี่ (click)

         รายงานการประชุมคราวที่แล้วอ่านได้ที่นี่ (click)

         คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริจาคร่วมกันทำบุญเพื่อสร้างสังคม "ไม่ทอดทิ้งกัน"    เป็นการทำบุญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลนให้ได้เรียน

         ที่จริงเป้าหมายของมูลนิธิพูนพลังมองไกลกว่านั้น   ชื่อของมูลนิธิพูนพลังในภาษาอังกฤษคือ Foundation for Rural Education and Empowerment   จริง ๆ แล้วเป้าหมายสุดท้ายคือการเสริมพลังชุมชนชนบท   การให้ทุนการศึกษาเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรมที่มูลนิธิพูนพลังดำเนินการ "เพื่อ empower ชนบท"  ให้สังคมชนบทมีความเข้มแข็ง   มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

         ผมหวังว่ากิจกรรมร่วมกับ Japan Foundation,  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ,  สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา,  มูลนิธิอภัยภูเบศร์,  ร้านหน้ง (สือ) 2521,  และบ้านคีริวง   ตามวาระที่ 5.1 ที่เราคุยกันในวันนี้   จะช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองของชุมชนหมู่บ้านไทย   ที่จะลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของตนเอง  

         นี่คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่   ผมจึงเอาบุญมาฝาก   ท่านที่อยากรู้รายละเอียดของมูลนิธิพูนพลังเพิ่มเติม  อ่านได้ที่ http://geocities.com/poonpalang

                         

รูปกรรมการที่มาประชุม เป็นคนหนุ่มสาว ที่มีความสุขทีได้ทำงานเล็กๆ ให้แก่สังคม

วิจารณ์  พานิช
 7 ม.ค.50