ธรรมะกับชีวิต 1

kmsabai
ในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวที่มากมาย และวุ่นวายบางครั้งอาจจะมากเกินกว่าชีวิตของคนในช่วงหนึ่งจะเรียนรู้ได้หมด

           ในการดำเนินชีวิตของคนเรา  ย่อมมีความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับความคิดที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล    ในการดำเนินชีวิตของผมนั้น  ใช้ หลักคิดสำคัญทางพุทธศาสนา  ในการเป็นเสมือนสิ่งที่เป็นเข็มทิศ  และสิ่งที่คอยกำกับตรวจสอบความคิด  สิ่งที่กระทำหรือวิถีชีวิตที่กำลังดำเนินไปว่าเหมาะสม ถูกต้องดีงาม  อยู่ในขอบเขตที่สมควรตามหลักคิดนั้นๆหรือไม่

          โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ  ที่ต้องคอยควบคุมกำกับให้อยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเสมอ  คือการใช้หลักของการมีสติ... เมื่อสติเพ่งอยู่กับเรื่องปัจจุบันก็จะก่อให้เกิดสมาธิ หรือความตั้งมั่นแน่วแน่กับสิ่งที่เรากำลังกระทำ   ...... และบางครั้งนำไปสู่การก่อเกิดของปัญญาได้

         ในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร  เรื่องราวที่มากมาย  และวุ่นวายบางครั้งอาจจะมากเกินกว่าชีวิตของคนในช่วงหนึ่งจะเรียนรู้ได้หมด    การมีหลักเกณฑ์สำคัญๆที่จะรับรู้หรือเรียนรู้เรื่องราว  หรืออีกนัยหนึ่งคือการสร้างระบบการเรียนรู้ให้กับตนเองที่ดี  เพื่อเรียนรู้แต่สิ่งที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง  องค์กร และ สังคม  

           **พุทธธรรม  คือหลักสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เราเดินไปสู่เส้นทางแห่งการเรียนรู้  การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์และคุณค่าต่อชีวิตทั้งของตนและสรรพสิ่ง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตเป็นธรรมะ ธรรมะเป็นอนัตตา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#สติ#พุทธธรรม#ธรรมกับชีวิต

หมายเลขบันทึก: 71363, เขียน: 08 Jan 2007 @ 00:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)