คำตอบเพื่อการตั้งคำถาม                                         ในช่วงวันที่  6 – 7   มกราคม    2550    ผมมีภารกิจที่กรุงเทพมหานคร   ทำให้ผมได้คำตอบอย่างหนึ่งคือการอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำด้วยเหตุปัจจัยใดๆก็ตาม   มันสร้างคำถามให้เกิดขึ้นมากมายเหลือเกิน   ทำไม   เพราะอะไร   เมื่อไร   ที่ไหน   อย่างไร   และเมื่อได้คำตอบแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาในใจอีกซึ่งตัวผมเองชอบเรียกเหตุการณ์เหล่านี้ว่า   คำตอบเพื่อการตั้งคำถาม                                  

                               บรรยากาศส่วนหนึ่งของกรุงเทพในวันนี้  ผมเห็นว่าสถานการณ์บางอย่างก็ให้คำตอบในบางเรื่องแต่ขณะเดียวกันทุกคำตอบกลับทำให้เกิดคำถามใหม่ที่หลากหลาย   มันหลากหลายมากจนทำให้เราต่อภาพของคำตอบและคำถามแทบไม่ติด   

  

                                  ช่วงที่อยู่กรุงเทพ  ได้รับข้อมูลจากทีมงานที่เม็กดำว่าในเวทีแลกเปลี่ยนของ   Blog  gotoknow    พวกเราได้รับเกียรติจากหลายท่านในการให้ข้อคิดเห็นต่อการทำงานของพวกเรา  ใจจริงของผมอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในบรรยากาศและเวลาเดียวกัน  แต่ก็อย่างที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นครับ  จึงขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาพวกเราชาวเม็กดำ         

                              ได้ประสานกับทีมงานเม็กดำไว้ว่า  กลับจากกรุงเทพ พวกเราต้องนำเอาคำตอบที่เราได้รับจากทุกท่านมาตั้งวงพูดคุยกันเพื่อพัฒนากระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น   เราคงไม่ชื่นชมต่อคำตอบเพียงอย่างเดียว 

                             

                                พวกเราต้องใช้คำตอบเพื่อสร้างคำถาม …………