2023-05-27 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – issue & problems


Revision I

 

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา 

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค


Dictionary.com

ออกเสียง issue = ‘ISH-ooor British = ‘IS-yoo

ออกเสียง problems = ‘PROB-luhm

 

Common Errors in English Usage Dictionary

issue & problems

In many circles people speak ofhaving issues” 

when they mean 

they have problems with some issue 

or objections of some kind. 

Traditionalists are annoyed by this

 

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for issue

Verb

SPRINGARISERISEORIGINATEDERIVEFLOWISSUEEMANATEPROCEEDSTEM 

mean to come up or out of something into existence

 

SPRING implies rapid or sudden emerging.  

an idea that springs to mind  

 

ARISE and RISE may both convey 

the fact of coming into existence or notice 

but RISE often stresses gradual growth or ascent.  

new questions have arisen  slowly rose to prominence  

 

ORIGINATE implies a definite source or starting point.  

the fire originated in the basement 

 

DERIVE implies a prior existence in another form.  

the holiday derives from an ancient Roman feast 

 

FLOW adds to SPRING a suggestion 

of abundance or ease of inception.  

words flowed easily from her pen  

 

ISSUE suggests emerging 

from confinement through an outlet.  

blood issued from the cut 

 

EMANATE applies to the coming 

of something immaterial (such as a thought) 

from a source.  

reports emanating from the capital 

 

PROCEED stresses place of origin, 

derivation, parentage, or logical cause.  

advice that proceeds from the best of intentions 

 

STEM implies originating by dividing or branching off 

from something as an outgrowth or subordinate development.  

industries stemming from space research

 

Choose the Right Synonym for problem

Noun

MYSTERYPROBLEMENIGMARIDDLEPUZZLE 

mean something which baffles or perplexes

 

MYSTERY applies to what cannot be fully understood 

by reason or less strictly to whatever resists or defies explanation.  

the mystery of the stone monoliths 

 

PROBLEM applies to a question or difficulty 

calling for a solution or causing concern

problems created by high technology 

 

ENIGMA applies to utterance or behavior 

that is very difficult to interpret.  

his suicide remains an enigma 

 

RIDDLE suggests an enigma or problem involving paradox or apparent contradiction.  

the riddle of the reclusive pop star 

 

PUZZLE applies to an enigma or problem 

that challenges ingenuity for its solution

the thief's motives were a puzzle for the police

 

American Heritage® Dictionary of the English Language, 

is′su·er n.

is′sue·less adj.

Usage Note

People often use issue to refer to 

a problem, difficulty, or condition

especially an embarrassing or discrediting one

 

The word is frequently used in the plural. 

Thus, a business executive who has been accused of fraud 

is said to have legal issues, 

a company facing bankruptcy has financial issues

and a person who picks fights may have anger management issues. 

 

Some people dislike this usage

claiming that it is imprecise or euphemistic. 

 

The majority of the Usage Panel frowned on it in 2002

but in just over ten years, opinion has shifted 

such that a majority now find it acceptable

 

In our 2013 survey, 78 percent of the Usage Panel accepted issue in these examples: 

That kid has issues and needs to see the guidance counselor. 

I don't want to hire someone who has issues with carrying out orders from an authority. 

 

Although the acceptance was lukewarm 

(about a third of the panelists found these sentences 

only "somewhat acceptable"), 

this is a substantial increase over the 39 percent 

who accepted similar sentences in 2002. 

 

A similar shift of opinion has occurred 

concerning the use of issue for a technical problem.

 

In 2002, only 18 percent of Panelists approved of the sentence 

There were a number of issues installing the printer driver in the new release of the software. 

By 2013, approval had risen to 68 percent. 

 

Although issue is now widely acceptable

choosing another word

such as glitch, problem, or complication, 

can often lend precision to your writing.

 

Collins COBUILD English Usage

issue

If something is issued to you

it is officially given to you.

Radios were issued to the troops.

The boots issued to them had fallen to bits.

You can also say that someone is issued with something


This is a formal use in American English.

She was issued with travel documents.

Staff will be issued with new grey-and-yellow designer uniforms.

หมายเลขบันทึก: 712939เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2023 14:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 พฤษภาคม 2023 14:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท