ใครบ้างที่รู้แล้วบอกต่อ

ความรู้จะเกิดก็ตรงนี้แหละครับ ตรงจุดบรรจบพอดีของความหลากหลาย
อาจารย์ท่านหนึ่งกำลังกำวิจัยหาผู้แพร่ข่าวสารแบบชาวบ้านชาวบ้าน แต่ได้ผล
ผมเข้าใจว่าผู้ซึ่งอาจารย์ท่านนี้ต้องการพบคือผู้รับสารที่ตื่นตัวหรือ
active audience ซึ่งตอนหลังจะมี role shift เป็น sender และอยากหา secondary sender ซึ่งรับสารมาแล้วแปลงให้เข้าใจง่าย สอดคล้องบริบทโดยแก่นสาระไม่เพี้ยน
เสนอให้ทำ Pilot project เพื่อควานหา "คนพิเศษ" เหล่านี้ โดยย้อนศร คือ สอบถามกับคนในชุมชนว่า "สาร" นั้นได้จาก "คนๆ ไหน" แล้วนำลักษณะของผู้ส่งสารนั้นมาวิเคราะห์หาปัจจัยร่วมอีกครั้ง จึงจะเดาถูกว่าจะพบคนพิเศษที่ว่าได้อย่างไร ไม่แน่นะครับ อาจารย์อาจพบที่ร้านทำผมก็ได้ คนทำผมหัวหนึ่งๆ เป็นชั่วโมงคงต้องคุยกันบ้าง
แต่ถ้าไปถามเจ้าหน้าที่ หรือทีมงาน สสจ. เขาก็มีกลุ่มผู้ส่งสารของเขา ซึ่งรับนโยบายไปส่งต่อ
น่าจะนำประสิทธิภาพกลุ่มแรก กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชี้ตัวมาเทียบกันนะครับ
อาจจะพบข้อที่เหมือน และข้อที่แตกต่าง
ความรู้จะเกิดก็ตรงนี้แหละครับ ตรงจุดบรรจบพอดีของความหลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (0)