จรรยาบรรณของนักวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง

วิจัยทางการพยาบาล

จริยธรรมการวิจัยประกอบไปด้วย
1.การวิจัยที่ทำในมนุษย์จะต้องได้รับการคุ้มครอง หรือมีการพิจารณาในเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์
2.ผู้ถูกวิจัยจะต้องรับรู้ว่าตนเองถูกวิจัย ผู้ทำวิจัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกวิจัย ต้องบอกกล่าวผู้ถูกวิจัยและเซ็นใบยินยอม (informed consent)
3.ไม่ให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกวิจัยที่เกินเลยความเป็นจริง
4.ไม่เป็นการวิจัยที่ไร้มนุษยธรรม เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคแต่ไม่รักษา  เพื่อดูอาการ และความเป็นไปของโรค
5.จริยธรรมนักวิจัย  เสนอโครงการถูกต้องตามหลักวิชา แต่ไม่ได้ทำตามที่เสนอไว้เพราะมีความยุ่งยาก
6.การเสนอผลการวิจัยต้องไม่ทำให้ผู้ให้ข้อมูลเป็นอันตราย
7.การคัดลอกงานผู้อื่นผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
8.การเอางานผู้อื่นไปใช้โดยไม่อ้างอิงถือเป็นการทำผิดจริยธรรมการวิจัย
9.การวิจัยในสัตว์ทดลองต้องมีจริยธรรมในการทดลองในสัตว์เช่นกัน เรียกว่า จริยธรรมในการวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อคุ้มครองสัตว์ทดลองไม่ให้ทุกข์ทรมาน
10.การอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาถือเป็นการทำผิดจริยธรรมการวิจัย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (1)

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.83
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ Mr_Jod ที่นับถือ

     ด้วยผมและทีมงาน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพเสียใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ควรจะเป็น จึงขอถอน Blog ของคุณออกจากชุมชน และผมก็ขออนุญาตถอน Blog ของผม (ที่เขียนเอง) ออกจากชุมชนที่คุณดูแลทั้งหมดด้วยนะครับ

     ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย ยังไงก็ยังติดตามเรื่องราวต่าง ๆ กันได้ที่ gotoknow.org ในภาพรวมครับ

                        ขอแสดงความนับถือ