ความเห็น 4845

จรรยาบรรณของนักวิจัยประกอบด้วยอะไรบ้าง

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.83
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ Mr_Jod ที่นับถือ

     ด้วยผมและทีมงาน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพเสียใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ควรจะเป็น จึงขอถอน Blog ของคุณออกจากชุมชน และผมก็ขออนุญาตถอน Blog ของผม (ที่เขียนเอง) ออกจากชุมชนที่คุณดูแลทั้งหมดด้วยนะครับ

     ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย ยังไงก็ยังติดตามเรื่องราวต่าง ๆ กันได้ที่ gotoknow.org ในภาพรวมครับ

                        ขอแสดงความนับถือ