บาป 7 ประการ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้รู้ที่มีปัญญาแต่ without Character คือเป็นผู้ประพฤติ (คิด-ทำ) ไม่ดี โดยเฉพาะที่เป็นข่าว หรือได้ออกข่าวอยู่เนือง ๆ หากแต่ผู้ที่ประพฤติ (คิด-ทำ) ดี เป็นข่าว หรือได้รับการนำเสนอน้อยมาก

     เคยได้บันทึก เรื่องลักษณะของบาป 7 อย่าง ในทัศนะของท่านมหาตมะคานธี ซึ่งกล่าวถึงโดย ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ไว้ น่าจะเป็นเอกสารของ สมศ. หรือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพราะทราบว่าท่านเป็นผู้อํานวยการอยู่ (ใครทราบชื่อเอกสารนี้ บอกด้วยก็ได้ครับ จะได้เชื่อมต่อเพื่อการศึกษาค้นคว้าเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีก) ผมบันทึกเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548

     บาป 7 ประการ ตามที่ท่านมหาตมะคานธีกล่าวไว้ และนำมากล่าวถึงโดยศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ คือ
          1. Politics without Principles --> เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ
          2. Pleasure without Conscience --> หาความสุขสําราญโดยไม่ยั้งคิด
          3. Wealth without Work --> ร่ำรวยเป็นเอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทํางาน
          4. Knowledge without Character --> มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี
          5. Commerce without Morality --> ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม
          6. Science without Humanity --> วิทยาศาสตร์ล้ำเลิศแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์
          7. Worship without Sacrifice --> บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ

     ผมขอนำมา ลปรร.กันที่นี่ประเด็นเดียว คือ ข้อที่ 4 มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี ซึ่งสำคัญมาก เพราะปัจจุบันสังคมบ้านเราให้เครคิต กับคนที่มีความรู้ มีปัญญา (เน้นไปทางมีปริญญา) หากเป็นเพียงผู้รู้ที่มีปัญญาแต่ without Character คือเป็นผู้ประพฤติ (คิด-ทำ) ไม่ดี โดยเฉพาะที่เป็นข่าว หรือได้ออกข่าวอยู่เนือง ๆ หากแต่ผู้ที่ประพฤติ (คิด-ทำ) ดี เป็นข่าว หรือได้รับการนำเสนอน้อยมาก

     สื่อน่าจะได้ตัด ๆ ออกไปบ้าง แล้วค้นหาผู้ที่ประพฤติ (คิด-ทำ) ดี มาเสนอให้มีสัดส่วนมากกว่า สังคมจะได้เอาอย่าง เด็ก ๆ วัยรุ่น จะได้คาดหวังกับชีวิตตัวเองไปในทางที่ดี ลองมาทบทวนข่าวหนึ่งที่ วงโยธวาฑิตของโรงเรียนได้แชมป์โลก (ถ้าจำไม่ผิด) กับข่าวที่นักเรียนของโรงเรียนนั้นมั่วสุมกินเหล้า เล่นการพนัน ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ อันไหนดังกว่ากัน อันไหนใช้เวลาในการนำเสนอต่อเนื่องกว่า

     จาก บาป 7 ประการ ก็ฟุ่งซ่านมาได้ถึง สื่อ (ไม่ได้ตั้งใจครับ ความคิดพาไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (0)