การบูรณาการคุณภาพ ความก้าวหน้าในการเตรียมการจาก มมส

   บ่ายวันนี้ ( ๑๔ พ.ย เวลา ๑๓.๓๐ น.) ทีมงานจากศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม "ลปรร" เพื่อเตรียมการ "เสวนาการจัดการความรู้ระหว่าง ๕ มหาวิทยาลัย" ซึ่งจะจัดครั้ง ที่ ๑/๒๕๔๙  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ท่านรองอธิบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ดร.วันทนา เป็นประธาน ทาง มมส ได้กำหนด "เป้าหมาย ของการบูรณาการคุณภาพ โดยการนำระบบ MIS เข้ามาพัฒนาในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการรายงาน ทุกๆระบบที่เกี่ยวข้อง" ทีมงานของ มมส ได้ประชุมเพื่อดำเนินการ การบูรณาการไปแล้ว สามครั้ง มีความก้าวหน้าพอที่จะ "ลปรร" กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย

 เรียนเชิญทีมงาน UKM โปรดแจ้งความคืบหน้าบ้างครับ

JJ