ความเห็น 4861

UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

JJ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านรองวิบูลย์

 กำหนดการคร่าวที่ รับทราบ เป็นดังนี้ครับ

 เช้าวันแรก จะ เรียนเชิญ เจ้าของระบบ กพร กพ สมศ ตรวจสอบ มาบรรยาย

 หลังจากนั้น ให้แต่ละมหาวิทยาลัย ลปรร สิ่งที่ดำเนินการ ในการบูรณาการคุณภาพ ของแต่ละแห่ง

 จากนั้นน่าที่จะให้ลอง ลปรร ว่า best practice ในอนาคต น่าจะเป็นอย่างไร

 วันที่สอง คงเป็นการนำเสนอ งานที่สรุป และ งานเดิม ที่แสดงความก้าวหน้า เช่น

 ๑.งานคลัง พัสดุ

 ๒.งาน IT

 ๓.งานวิจัย

 ๔.เลือกประธาน เครือข่าย ปี ๔๙ ซึ่งหากไม่ใช่ มอ คง เป็น มน ครับ

ด้วยความระลึกถึง

JJ