ดาราภรณ์8

ฝึกงานที่สำนักการศึกษา

     วันแรกของการฝึกงานของอาทิตย์ที่ 2 แล้ว มาถึง 08.25 ค่ะ (รักษาสถิติดีอยู่) การทำงานช่วงเช้าเริ่มด้วยการแปลงเพลงจาก CD มาเป็น MP3 เพื่อที่จะเลือกบันทึกลงในเครื่องคอมฯ และ USBได้ทีละเพลง หรือเรียกว่าการ RIP เพลงในโปรแกรม Windows Media Player

ช่วงบ่าย

     ทำบทเรียนขึ้นเว็บเรื่อง ลูกเต๋า..พาสนุก ต่อจากวันศุกร์ จนเสร็จเลยค่ะ พอมีเวลาเหลือเล็กน้อยก็ไปเรียนรู้การ Export จากพี่โตว่างานแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งมีวิธีการ Export ที่แตกต่างกัน เราควรจะดูที่ลักษณะงานที่ทำว่าควรจะเลือกการ Export แบบไหนถึงจะดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของดาราภรณ์ความเห็น (0)