การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ ( ๔ )


ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบแนวคิด

การบริการวิชาการแก่สังคม แบบสหสาขาวิชาชีพ ( ๔ )

การ ปลรร เพื่อวางแผนในการพัฒนายุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
  ทีมงานจากศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วม วางแผนเพื่อ นำการจัดการความรู้ เข้ามาเป็น เครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด โดย ทีมจังหวัด ประกอบด้วย คุณ เสนอ พิศเพิง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ คุณวิชา สว่างขจร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัด คุณ ศักดิ์ชาย โสธรศักดิ์ นักวิชาการ การส่งเสริมเกษตร และ ทีมงานอีกสองท่าน
 ประเด็นสำคัญที่ได้ แลก เปเลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ วางแผนด้วยกัน ที่ทางจังหวัดต้องการ คือ การพัฒนาพันธ์ข้าวหอมมะลิ การจัดการระบบชลประทาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การยกระดับสินค้า OTOP และ มีเรื่องของการจัดการองค์ความรู้
 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้ เสนอแนวทางในการพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์ ของจังหวัด โดยจะมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการวางพื้นฐานของการพัฒนา โดยใช้กระบวนการของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และใช้การจัดการความรู้เช้ามาเป็น เครื่องมือหลัก ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องไป รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย มาร่วม พิจารณาหาแนวทางร่วมกันในวันที่ ๑๙ ธันวาคม โดยจังหวัดจะหา Stakeholder ของยุทธศาสตร์ที่จังหวัดได้กำหนดไว้ร่วมกับ กพร มาเข้า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ ทางทีม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนำเสนอในกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อหาผู้เชี่ยวชาญมา ร่วม ลปรร เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่จังหวัดไปลงนาม จะการสร้างความเข้าใจ โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน มาเข้า ส้มมนา ในระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙ เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ที่เรียกว่า

Learning Before ในการวางแผน โดยใช้กระบวนการ Dialogue เข้ามาใช้ และการวิเคราะห์ หาโอกาสในการพัฒนา เพื่อหาประเด็นของการพัฒนา จะมีการสร้าง คุณเอื้อ คุณอำนวย และคุณลิขิต ซึ่งต้องมาจากคุณกิจ ตัวจริง เพื่อจะได้ รวบรวม Knowledge Asset ที่เกิดจากการ ลปรร มีการทบทวนระหว่างการดำเนินการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่รียกว่ามีการ Learning During ของ ชุมชนนักปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และภายในเดือนสิงหาคม ปี ๒๕๔๙ สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด ที่ได้สร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ ที่เรียกว่า Learning After เพื่อเตรียมแผนพัฒนาในปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ต่อไป ซึ่งจะเรียกว่าเป็นการทำ After Action Review ครั้งใหญ่ในเดือนสิงหาคม ศกหน้านี้
 หลังจากที่ได้ปรึกษาหารือ ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ จังหวัดเป็นที่เรียบร้อย ทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เช้า รับข้อเสนอแนะ จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวด ซึ่งท่านได้ มอบหมายเพิ่มเติมให้มีการ บันทึก How to ต่างๆ เพื่อแนะนำให้กับ โครงการพัฒนานักบริหาร พันธ์ใหม่ ของ กพร อีกด้วย

 JJ

 

หมายเลขบันทึก: 7101เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2005 16:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี