ความเห็น 5280

UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

เรียน  สมาชิก UKM ทุกท่าน

KM_MSU  ขอแจ้งข่าวคราวความคืบหน้าการจัดสัมมนา  UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙  วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๔๙  ค่ะ 

กำหนดการพอสังเขปดังนี้

วันแรก
        ช่วงเช้า  วิทยากรเจ้าของระบบ กพร  กพ  สมศ  สตง  นำเสนอแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท่านละประมาณ ๓๐ นาที


        ช่วงบ่าย  แต่ละ ม. นำเสนอเรื่องการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ตามลำดับดังนี้ มม.  มข.  มอ.  มรม. และปิดท้ายด้วย  มมส.
        *** อาจจะมีการวิพากษ์ในแต่ละช่วง ขณะนี้กำลังรอให้ท่านประธาน UKM พิจารณา ***
        ปิดท้ายวันนี้ด้วยการเลี้ยงรับรองตอนเย็น

วันที่สอง
       
เป็นการสรุป  ลปรร  "การบูรณาการของแต่ละมหาวิทยาลัย" ม.ละ ๑๐ นาที จากนั้น ม.แต่ละแห่งเสนอความก้าวหน้าในการจัดการความรู้เรื่อง "ระบบการเงิน  การคลัง  งานพัสดุ  และการบริหารงานบุคคล" ม.ละ ๑๐ นาที
        ปิดสัมมนาด้วย  การสรุปการจัดการความรู้  โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
        *** ฉะนั้นการสัมมนาจะสิ้นสุดก่อน  ๑๒.๐๐น.***


        หลังจากการปิดสัมมนาแล้ว  ในช่วงบ่ายจะเป็นรายการที่ทางเจ้าภาพ  ขอนำเสนอโดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
        ๑. กลุ่มที่จะเดินทางกลับทันที
        ๒. กลุ่มที่ต้องการจะเยี่ยมชมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง มรม. รับเป็นผู้นำทัวร์จังหวัดในครั้งนี้  รับรองว่าประทับใจมิรู้ลืม

 

KM_MSU  ขอแจ้งกำหนดการคร่าวๆไว้ให้ทราบกันล่วงหน้า แต่ต้องขออภัยไว้ณ ที่นี้ด้วยนะคะ ที่ไม่สามารถแจ้งกำหนดการที่แน่นอน  หากได้กำหนดการที่แน่นอนเมื่อไหร่จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม  ขอให้สมาชิก  UKM  เตรียมพลที่จะมาร่วมงาน มหาวิทยาลัยละประมาณ  ๑๐ คนนะคะ

KM  มหาสารคามยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
ดร.วรรทณา  สินศิริ
ประธาน KM_MSU