บันทึกของธีรชัย 7

วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่6ของผม
วันนี้ผมมีงานที่ต้องทำมากมาย ทั้งติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่่องฉายแผ่นทึบ โดยหน้าที่ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องฉาย และเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วกับห้องโสต  โดยรับหน้าที่จากพี่ชาติชายให้ทำงานโดยที่พี่ชาติชายไม่ต้องตามมาควบคุมดูแลเหมืีอนช่วงแรกๆแล้ว  แต่วันนี้ก็ได้พบปัญหาของเครื่องฉายโอเวอร์เฮตที่ไม่สามารถใช้งานได้  จึงต้องตรวจซ่อมแล้วเมื่ีีอตรวจซ่อมแล้วรู้ว่าสาเหตุมาจากสายไฟขาดจึงทำการเปลี่ยนสา่ยไฟใหม่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติวันนี้งานก็สำเร็จไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

7119

เขียน

14 Nov 2005 @ 19:30
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก