บันทึกของธีรชัย 7

วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่6ของผม
วันนี้ผมมีงานที่ต้องทำมากมาย ทั้งติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่่องฉายแผ่นทึบ โดยหน้าที่ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องฉาย และเก็บอุปกรณ์ที่ใช้แล้วกับห้องโสต  โดยรับหน้าที่จากพี่ชาติชายให้ทำงานโดยที่พี่ชาติชายไม่ต้องตามมาควบคุมดูแลเหมืีอนช่วงแรกๆแล้ว  แต่วันนี้ก็ได้พบปัญหาของเครื่องฉายโอเวอร์เฮตที่ไม่สามารถใช้งานได้  จึงต้องตรวจซ่อมแล้วเมื่ีีอตรวจซ่อมแล้วรู้ว่าสาเหตุมาจากสายไฟขาดจึงทำการเปลี่ยนสา่ยไฟใหม่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติวันนี้งานก็สำเร็จไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)