ด้วยความพอดีโดยบังเอิญ วันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมที่หน้า บล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด ซึ่ง Blog ของ beemanNUKM อยู่ในลำดับที่ 8 กับจำนวนบันทึก 118 บันทึก และจำนวนข้อคิดเห็น 118 เท่ากันพอดี เกิดปรากฎการณ์ที่ผมจะเรียกว่า "Balance Blog" ครับ คือจำนวนบันทึกและข้อคิดเห็นเท่ากันพอดี ซึ่งแสดงว่าบล็อกนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมพอสมควรและเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็อดที่จะเขียนข้อคิดเห็นไว้ด้วยไม่ได้  รวมทั้งอาจมีการตอบข้อคิดเห็นโดยเจ้าของบล็อก ทำให้เกิดความสมดุลย์ ไม่ใช่เขียนแล้วไม่มีคนอ่าน หรือเมื่ออ่านแล้วอาจไม่แสดงข้อคิดเห็น อาจเป็นเพราะเขียนด้วยความสะใจของผู้เขียนแต่ผู้อ่านไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นอย่างไร หรืออาจจะเขียนในเรื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงเกินไปจนคนอ่านอาจจะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนก็ได้

    ผมเคยตั้งข้อสังเกตและได้คุยกับผู้เขียนบล็อกบางท่านว่า บางทีก็ท้อใจเหมือนกัน เพราะว่าเขียนไปแล้วเหมือนไม่มีคนอ่าน คือเขียนบันทึกไปแล้ว ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเข้ามา แม้ว่าจะมีผู้เข้ามาอ่านก็ตาม แสดงว่าสิ่งที่เราเขียนไม่โดนใจคนอ่าน เลยทำให้บางคนไม่อยากจะเขียนครับ

    ผมลองสังเกตตัวเองครับ บางบันทึกนี่ตั้งใจเขียนมากคิดว่าจะมีคนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้าง คือช่วยแสดงความคิดเห็นแต่ก็ไม่ค่อยมี บางบันทึกเขียนแย่มากสำนวนธรรมดาแต่ก็มีผู้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมาก บางบันทึกมี 8-11 ข้อคิดเห็น บันทึกที่แสดงความคิดเห็นส่วนมากจะมี 1-4 ความคิดเห็น ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งก็เป็นข้อคิดเห็นของเจ้าของบล็อกเอง

    ลองสังเกตลึก ๆ บันทึกไหนมีการตั้งหัวข้อในเชิงตั้งคำถาม บันทึกนั้นมักจะได้รับความคิดเห็นเข้ามา ดังนั้นเสน่ห์ของการเขียนบันทึกก็อยู่ที่การตั้งชื่อเรื่องนี้เอง รวมทั้งประโยคเด่นด้วย ทำให้คนสนใจอยากอ่านอยากร่วมเสนอข้อคิดเห็น

   ผมลองสังเกตบล็อกที่มีแนวโน้มเป็น Balance Blog ตามทฤษฎีของผม ใน 20 บันทึกแรกของ บล็อกที่มีบันทึกมากที่สุดนะครับ (เรียงตามลำดับและข้ามของผมไป) คือ ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน, นเรศวรวิจัย-QA-KM, สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์, คู่มือการใช้งาน GotoKnow.org, play & play, QA_KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ

   คงตั้งข้อสังเกตเพียงเท่านี้ เชิญเข้ามาลปรร.กันมากๆ นะครับ....beeman