บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) balance

เขียนเมื่อ
1,273 2 3
เขียนเมื่อ
1,234 1
เขียนเมื่อ
2,184 6
เขียนเมื่อ
2,400 6
เขียนเมื่อ
811 4