รายงานสดจาก HACC_KKU

 ถอดบทเรียน เพียรเรียนรู้

 Learn How To Learn

ทีม HACC_KKU แบ่งออกเป็นสองทีม คนละข้าง ผลัดการเรียนรู้ นำประสบการณ์จากการที่เป็นที่ปรึกษา หรือ ผู้เยี่ยมสำรวจ นำมา "ถาม ตอบ"

อาจารย์ Anthony Wegemakers และ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล กำลังช่วยกันเป็น ผู้เสริมให้เกิดการเรียนรู้กันเอง

 สุดยอดครับ งานนี้ได้ "Learn How To Learn" เสริมความรู้ นอกจากจะได้ความรู้จากที่ปรึกษา มืออาชีพจากคานาดา

 เราได้เห็น "เทคนิค Learn How To Learn"

 การเรียนรู้ร่วมกัน ดึง ดัน ดูด ประสบการณ์ ของทีมงาน HACC_KKU

JJ2007