วิวาทะการปฏิรูปตำรวจ (Police Reform) ตอน2


วิวาทะการปฏิรูปตำรวจ (Police Reform) ตอน2

2 กุมภาพันธ์ 2566
: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น)

(อัพเดทข้อมูลต่อจาก 18 ธันวาคม 2565)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่สืบสายมาจากการยึดอำนาจของ คสช.โดย สปช. และ สปท. มีระเบียบวาระเร่งด่วน "Quick Win" ที่นำไปสู่วาระแห่งชาติ อยู่หลายวาระ สุดท้ายที่ปรากฎเร่งด่วนบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็คือ การเร่งปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปตำรวจ (กระบวนการยุติธรรม) ตามมาตรา 258 ง.ด้านกระบวนการยุติธรรม
บทความตอนก่อนบอกว่า เพราะเหตุกราดยิงฟันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จากอดีตตำรวจจึงได้หันมาทบทวนองค์กรตำรวจกัน พบว่าในปี 2565 มีข่าวฉาวตามมาติดๆ อีกหลายข่าว หลังเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ เหตุการณ์ทุจริตการสอบ ร.ร.พลตำรวจภาค 9 รวมถึงข่าวตำรวจพัวพันทุนจีนสีเทา 

ทำไมต้องปฏิรูปตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2541 เปลี่ยนมาจากกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย มีกำลังพลประมาณ 230,000 นาย ด้วยสัดส่วนประมาณ 16% ของกำลังพลฝ่ายพลเรือนทั้งหมด(ไม่รวมทหาร) ด้วยงบประมาณปี 2566 สูงถึง 1.15 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบบุคลากรถึง 71% จึงเป็นองค์กรที่สำคัญมากองค์กรหนึ่ง

ที่จริงไม่ต้องรอเหตุกราดยิงใดๆ "ตำรวจ" ก็คือเป้าหมายแห่งการปฏิรูปมานานแล้ว เพราะตำรวจเป็น "ต้นทางแห่งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา" ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ตามหลัก "The Rule of Law" หรือ "Due process of law" อันเป็นหลักพื้นฐานแห่งกฎหมายของโลกในค่ายเสรีประชาธิปไตย ดังที่ปรากฏตาม "หลักนิติธรรม" ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์การ ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม” 
และแท้จริงแล้ว ยังคงปรากฏข้อมูลแย่ๆ ที่ซ่อนไว้ใต้พรมอีกทั้งสีดำ สีเทา มากมาย ไม่ว่าจะซุกซ่อนด้วยความจงใจหรือไม่ตั้งใจหรืออายหรือนายสั่งหรือเหตุรอประทุอื่นใดก็ตาม

หากไม่จริงใจไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า “การปฏิรูป”

มีคำกล่าวว่าการปฏิรูปนั้น หากไม่จริงใจไม่มีเวลา ก็ไม่จำต้องใช้คำว่า “ปฏิรูป” เพราะการปฏิรูปเป็นการปรับปรุง แก้ไข รวมการยกเครื่องใหม่ ที่เรียกว่า reform แต่ไม่ถึงขนาดต้องไปปฏิวัติยกเลิกอะไร เป็นการกลับเนื้อกลับตัว ไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้ เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผิดพลาด ที่ไม่น่าพอใจ จนอยู่ในระดับที่พึงประสงค์ และเป็นที่พอใจยอมรับได้จากทุกฝ่าย ไม่ว่าในแนวทาง วิธีการที่มีอยู่เดิม รวมถึงการพัฒนานิสัยบุคลากรก็ได้ แต่อย่าได้อ้างการปฏิรูปเลย ด้วยปัญหาที่หมักหมมมานาน อ้างว่าไม่พร้อม ไม่มีงบ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ แล้วเมื่อไหร่จึงจะได้ปฏิรูป กำลังกล่าวถึงองค์กรตำรวจที่เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นที่ทราบดีว่า “การปฏิรูปการศึกษา” กับ “การปฏิรูปตำรวจ” เป็นภารกิจวาระเร่งด่วนแห่งชาติ (Quick Win) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยเฉพาะมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (4) 

ปฏิรูปตำรวจ 7 ด้าน มีอะไรบ้าง (27 สิงหาคม 2564)
จากคดี "ผู้กำกับโจ้" หรือ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อดีต ผกก. สภ. เมืองนครสวรรค์ ฆ่าถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติดจนสิ้นลม ถือเป็นคดี ซ้อมทรมานจนตาย กลายเป็นข้อกังขาถึงการใช้อำนาจและความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ หลายเสียงต่างประสานเสียงตั้งคำถามถึงการ "ปฏิรูปองค์กรตำรวจ" ได้หรือยัง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับ "ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และหากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นผู้กระทำความผิดเองนั้น ต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดด้วย" ทั้งนี้ การปฏิรูปองค์กรตำรวจ ยึดหลักสาระสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และได้ประกาศสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน 7 ด้าน ดังนี้

(1) ด้านโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
(2) ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(3) ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
(4) ด้านการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
(5) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(6) ด้านการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
(7) ด้านสวัสดิการตำรวจ และมีการพิจารณาการปฏิรูปโดยแก้ไขกฎหมายมาแล้วถึง 11 ครั้ง

ตอกย้ำการเลือกปฏิบัติ สองมาตรฐาน และผลประโยชน์ส่วนตน
ข่าวการจับยึดดาราสาวนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันผู้ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า (บารากู่ไฟฟ้า) และรีดเงิน 27,000 บาท เหตุเกิดท้องที่ สน.ห้วยขวาง ขณะตั้งด่านตรวจหน้าสถานทูตจีน เมื่อคืนวันที่ 4 มกราคม 2566 ข้อหาผิดกฎหมาย นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ทั้งๆ ที่บุหรี่ไฟฟ้ามีขายกันทั่วไปในย่านนักท่องเที่ยว เป็นต้น ทำไมไม่กวาดล้าง แต่รอให้มีคนมาซื้อก่อนจึงตามจับ

คอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งราชการ
มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (10 มกราคม 2566) นำเสนอบทความนี้ว่า ประหลาดใจกันไหมครับ! ทั้งๆ ที่สังคมไทยรับรู้กันมานานเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในวงการตำรวจ ข้าราชการและเกือบทุกหน่วยงานของรัฐ แต่ทำไมถึงไม่เคยมีใครโดน ป.ป.ช. เล่นงานหรือถูกศาลลงโทษด้วยความผิดนี้เลย ทุกวันนี้การซื้อขายตำแหน่ง เขาทำกันอย่างไรจึงแพร่ระบาดและจับผิดยาก มานะ อธิบายสรุปในประเด็น (1) ตำแหน่งที่ซื้อขาย (2) ผู้มีอำนาจ (3) ราคาที่ต้องจ่าย (4) เงินมาจากไหน (5) วิธีจ่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานและความใกล้ชิดของคู่กรณี
คนที่ซื้อตำแหน่งบ้างหวังร่ำรวยหรือโอกาสเติบโตในหน้าที่ บ้างก็อยากสบายหรืออยู่ใกล้ครอบครัว โดยรู้ดีว่าแม้จ่ายเงินแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการและจะได้ครองตำแหน่งนั้นนานแค่ไหน 
อีกมุมหนึ่ง ยังมีคนโชคร้ายจำนวนมากที่จำยอมจ่ายเงินเพียงขอให้มีงานทำ แม้ตำแหน่งเล็กๆ รายได้ไม่มาก เช่น คนติดรถเก็บขยะ ครูช่วยสอน ผู้ดูแลคนชรา นายสิบตำรวจ ฯลฯ 
คอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งราชการ ทำลายศักดิ์ศรีข้าราชการ ทำร้ายคน ทำลายระบบ ทำลายชาติ หากทนยอมปล่อยไว้ สักวันเหล่าคนโกงจะครองเมืองได้อย่างย่ามใจ

เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย เห็นว่ามันเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งบิ๊กข้าราชการสูงถึง 400 ล้าน 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 

ในระยะหลัง มีการวิพากษ์ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยบิดเบี้ยว เช่น มีคดีแพะ คดีเชอรีแอน (จำคุกคนที่ไม่ผิดปั้นพยานเท็จ, 2529) คดียาเสพติดและฟอกเงิน (ติดคุกฟรี 2 ปีโดยไม่ผิด, 2563) คดีถุงดำ (ซ้อมทรมาน, 2564) จนกระทั่งในที่สุด มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 หรือ "พ.ร.บ. อุ้มหาย" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะมีผลใน 120 วัน)โดยหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นการปฏิรูปยกเครื่องตำรวจได้ อย่างเช่น ปัญหาการ “รีดส่วย” และ “ส่งส่วย” อีกต่อไป ด้วยเงื่อนไข “การจับกุม” และ “ผูกขาดอำนาจสอบสวน” “ทุกคดี” ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ เป็น "กฎหมายปราบตำรวจสายโจร” ที่ “รีดทรัพย์” “จับคนเรียกค่าไถ่-ส่งส่วย”

โดยระบุว่า เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นกฎหมายที่จะก่อให้เกิดการ ปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ของไทยครั้งใหญ่ อาจกล่าวได้ว่าในรอบร้อยปี ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่จะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมอาญาได้เท่ากับ กฎหมายที่ก้าวหน้าและเป็นสากล เช่นฉบับนี้
เพราะปัญหาตำรวจไทยในปัจจุบันได้พัฒนาและสะสมปัญหามาอย่างต่อเนื่อง จนหลายเรื่อง ผู้มีอำนาจและคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นและไม่ได้คิดว่าเป็นปัญหาอะไร แล้ว อย่างเช่น ปัญหาการ “รีดส่วย” และ “ส่งส่วย” อีกต่อไป ด้วยเงื่อนไข “การจับกุม” และ “ผูกขาดอำนาจสอบสวน” “ทุกคดี” ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ ต่อไป "กระบวนการยุติธรรมอาญา" ของไทยจะไม่เป็น "เครื่องจักรรีดไถ" สร้างความร่ำรวยให้ "ตำรวจผู้ใหญ่" หรือเจ้าพนักงานของรัฐหน่วยใดอีกต่อไป...”
จึงเป็น "กฎหมายปราบตำรวจสายโจร” ที่ “รีดทรัพย์” “จับคนเรียกค่าไถ่-ส่งส่วย”

ตั้งกรรมการปฏิรูป 6 ชุดได้กฎหมายฉบับเดียวคือ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 

ตั้งแต่ริเริ่มปฏิรูปตำรวจมาร่วม 8 ปี รัฐบาล (คสช.) ตั้งกรรมการหน้าซ้ำคนเดิมๆ หลายชุดถึง 6 ชุด แต่ผ่านกฎหมายสำคัญหากไม่นับ พ.ร.บ. อุ้มหาย เพียงฉบับเดียว คือ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งให้ยกเลิกพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 

คอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งราชการ มันสามารถทำลายศักดิ์ศรีข้าราชการ ทำร้ายคนไทย ทำลายระบบ และทำลายชาติ เพราะหากปล่อยให้เหล่าคนโกงได้ครองเมืองอย่างย่ามใจ บ้านเมืองจะไม่มีขื่อมีแป การบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Law Enforcement and Legal & Law Compliance) จะไร้ผล ความยุติธรรม และความเป็นธรรมหาเกิดไม่ ใจคอคนไทยจะเอากันอย่างนี้จริงๆ หรือ


อ้างอิง
กฎหมาย

ประกาศแล้ว แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ฉบับปรับปรุงใหม่, มติชน, 25 กุมภาพันธ์ 2564, 23:13 น., https://www.matichon.co.th/politics/news_2597876 
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, https://www.royalthaipolice.go.th/downloads/plan65.pdf 

พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 (หลังปรับลด), กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สตช., 10 มีนาคม 2565, https://policebudget.go.th/drupal/content/พรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี-พศ2566-หลังปรับลด & https://policebudget.go.th/drupal/sites/default/files/พ.ร.บ.งบประมาณ%2066%20%28หลังปรับลด%29.pdf

ราชกิจจาฯเผยแพร่ พ.ร.บ.ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย อีก 120 วัน บังคับใช้, ประชาชาติธุรกิจ, 26 ตุลาคม 2565, https://www.prachachat.net/general/news-1098658 

บทความวิชาการ 
ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการทรมานตามประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย โดย พิสิฐษ์ เอกสิริไตรรัตน์ และผส.ดร. ธานีวรภัทร์, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2559-มีนาคม 2560, https://grad.dpu.ac.th/upload/content/files/ปีที่%205%20ฉบับที่%202%20ประจำเดือนธันวาคม2559-มีนาคม2560/vol5-2-38.pdf

อำนาจการสอบสวนคดีอาญา ภายใต้ระบบ ‘นายสั่ง’ โดย วัลย์นภัสร์ เจนร่วมจิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วารสารคณะนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565, 29 หน้า, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/262493/172462

คอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งราชการ โดย ดร.มานะ นิมิตรมงคล, 8 มกราคม 2566, http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/1739/1/คอร์รัปชันในการซื้อขายตำแหน่งราชการ 
แฉคอร์รัปชั่นซื้อขายตำแหน่งบิ๊ก ขรก. ราคาสูงถึง 400 ล้าน อธิบดีบางกรมแพงกว่าปลัดฯ, สยามรัฐออนไลน์, 10 มกราคม 2566, 13:52 น., https://siamrath.co.th/n/413774 

ข่าว

สรุป คดีผู้กำกับโจ้ ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหารีด 2 ล้าน จนศาลอนุมัติออกหมายจับ, TODAY, 25 สิงหาคม 2564, https://workpointtoday.com/jojo-2/

ปฏิรูปตำรวจ 7 ด้าน มีอะไรบ้าง, ไทยรัฐ, 27 สิงหาคม 2564, 16:16 น., https://news.trueid.net/detail/VKapDapr66bj

“สมชัย”ไล่ต้อน บิ๊กตำรวจ จี้ตอบ 5 ข้อ ของบฯ2566 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1.15แสนล้านบาท, มติชน, 9 กรกฎาคม 2565, 17:00 น., https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3444954

ปฏิรูปตำรวจ 8 ปี ตั้งกรรมการหน้าซ้ำหลายชุด แต่ผ่าน กม. ได้ฉบับเดียว! โดย iLaw, 7 กันยายน 2565, https://ilaw.or.th/node/6250

ย้อนคดีเชอรี่แอน “แพะในตำนาน” คดีประวัติศาสตร์ยืดเยื้อ จ่าย26ล้านไถ่บาป “ตำรวจ”ยื้อจนสุดทาง, ในมติชนสุดสัปดาห์, วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หมายเหตุ : บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2546, https://www.matichonweekly.com/scoop/article_20990
สงขลา-ลุยสอบเส้นทางการเงินพบ “ข้าราชการ-ตำรวจ-ติวเตอร์” เอี่ยวขบวนการโกงสอบตำรวจนายสิบ, สหายชายแดนใต้, 14 ธันวาคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=30877 
ชูวิทย์แฉซ้ำ!ทุนจีนสีเทาลาม, สยามรัฐออนไลน์, 14 ธันวาคม 2565, 23:30 น., https://siamrath.co.th/n/407404 
เรียก 1,060 ‘นายสิบ’ มารายงานตัว ชัดเจนกว่าร้อยนายเอี่ยวทุจริตสอบ, เดลินิวส์,  15 ธันวาคม 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1794281/ 
เปิดพฤติการณ์ ‘สาว พ.’ นอมินีข้างกายตู้ห่าว จ่อสอบสัปดาห์หน้า เหตุพบจ่ายโอนเช็คแทน, เดลินิวส์, 16 ธันวาคม 2565, 13:19 น., https://www.dailynews.co.th/news/1796307/ 
ตำรวจภูธรภาค 7 กวาดล้างอาชญากรรม ยึดปืนเถื่อน 420 กระบอก, เดลินิวส์, 4 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1857729/ 
วงจรปิดโกหกไม่ได้! 'ชูวิทย์' งัดไม้เด็ดเปิดคลิปแฉยาเสพติด 'ผับจินหลิง' เย้ยตำรวจ, เดลินิวส์, 4 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1856913/ 
ฟิลิปปินส์ล้างบางตำรวจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คลิปข่าวจาก tnnช่อง16, Journey Mar., 6 มกราคม 2565, https://www.tiktok.com/@kunchu898/video/7185455492947250458 
ผู้การตำรวจปัตตานีร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกสั่งย้ายเข้าภาค 9 ขอถามมีความผิดเรื่องใด, สหายชายแดนใต้, 7 มกราคม 2565, https://shaychaidantai.com/?p=31802 
เปิดรายชื่อก๊วน ‘ตำรวจ’ ถูกให้ออกราชการ เรียกรับสินบน-ฟอกเงินคดีตู้ห่าว, เดลินิวส์, 12 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1884143/ 
ไล่ออก 6 ตำรวจ เซ่นคดีตู้ห่าว, pptv hd36, 12 มกราคม 2566, https://m.youtube.com/watch?v=2670moMthPo&feature=share&fbclid=IwAR1cV_ZZQYZFf0TWkcqE6UyikJsVF_t_SwFR5s85EPLb1UthkawCcNZeTTg 
เปิดรายชื่อก๊วน 'ตำรวจ' ถูกให้ออกราชการ เรียกรับสินบน-ฟอกเงินคดีตู้ห่าว, เดลินิวส์, 12 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1884143/ 
ภาคประชาสังคมชายแดนใต้มองตำรวจยื้อเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.ซ้อมทรมานฯ, สหายชายแดนใต้, 13 มกราคม 2566, https://shaychaidantai.com/?p=32109 
‘ผู้การ191’ เปิดรายชื่อ 9 ตำรวจ สั่งสอบวินัยร้ายแรง คดีร่วมกับ DSI ตบทรัพย์จีน, เดลินิวส์, 16 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1897914/ 
โดนแล้ว! สั่งสอบ 'ผู้บังคับบัญชา' 2 ระดับชั้น เหตุตำรวจ 191 รีดทรัพย์แก๊งจีนสีเทา, เดลินิวส์, 20 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1911558/ 
แพะคดีอาญา จับผิดตัวยัดคุก ตราบาปความผิดพลาด ทำผู้บริสุทธิ์ ตกนรกทั้งเป็น, ไทยรัฐออนไลน์, 21 มกราคม 2565, 19:55 น., https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2293447

ออกแล้ว “กฎหมายปราบตำรวจสายโจร” “รีดทรัพย์” “จับคนเรียกค่าไถ่-ส่งส่วย” ประชาชนเตรียม “เฮ”, กองบรรณาธิการสืบจากข่าว : รายงาน, 22 มกราคม 2566, https://m.facebook.com/Khaosueb/videos/ออกแล้ว-กฏหมายปราบตำรวจสายโจร/499391218996332/ 

ศาลยกฟ้อง 'วีรโชติ' แพะคดียาเสพติด ติดคุกฟรี 2 ปี เตรียมร้อง ยธ. เยียวยา, ไทยโพสต์, 24 มกราคม 2566, 15:13 น., https://www.thaipost.net/criminality-news/309152/ 
เจ้าของบุหรี่เถื่อนโวยตำรวจทำเกินกว่าเหตุ ขังคนขับ 6 ชั่วโมง-เรียกค่าประกันคนละ 1.5 แสนบาท, สหายชายแดนใต้, 25 มกราคม 2566, https://shaychaidantai.com/?p=32761 
ผบ.ตร.สั่งหาตัว 4ตำรวจบ. เอี่ยว มาเก๊า888 เร่งสอบปมคนของเว็บพนัน เข้ามาแฝงตัว, ข่าวสด, 25 มกราคม 2566, https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7475956 
สั่งเด้ง 7 ตำรวจห้วยขวาง ฟัน 'ร.ต.อ.-ส.ต.อ.' เซ่นปมรีดเงินดาราสาวไต้หวัน, ข่าวสด, 31 มกราคม 2566, https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7485012 
‘ผบก.น.1’ สั่งย้ายขาด 7 ตำรวจสน.ห้วยขวาง ไม่ดำเนินคดี ‘อันยู๋ชิง’ พกบุหรี่ไฟฟ้า, เดลินิวส์, 31 มกราคม 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1945829/ 
สั่งย้ายด่วน “ดาบตร.พัทยา”จับบุหรี่ไฟฟ้าทัวริสต์ เรียกค่าปรับ6หมื่นบาท, เดลินิวส์, 1 กุมภาพันธ์ 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1951582/ 
โทษถึงประหารชีวิต! แจ้ง 2 ข้อหาหนัก 6 ตำรวจห้วยขวาง รีดเงินดาราสาวไต้หวัน, เดลินิวส์, 2 กุมภาพันธ์ 2566, https://www.dailynews.co.th/news/1953753/ 

 

NB : บทความนี้เผยแพร่ใน FB เพจสิทธิมนุษยชนและการแรงงาน, วิวาทะการปฏิรูปตำรวจ (Police Reform) (2), 3 กุมภาพันธ์ 2566, 
https://www.facebook.com/100062494300418/posts/pfbid02NmZb2YaRENt8q424384jWX5C6Hb3pa9BcPcjHiAh4atVxyGZYd9pV4BjYiLDga5wl/?mibextid=cr9u03 

และส่วนหนึ่งได้ปรับปรุง เผยแพร่ในสยามรัฐออนไลน์ : เรื่อง การปฏิรูปตำรวจไทยสำคัญแต่ทำไมช้าติดตรงไหน : บทความวิชาการ/ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น), 17 กุมภาพันธ์ 2566, 23:00 น., https://siamrath.co.th/n/424064 ความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี