การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด-19 ด้วยตัวเรา


โรคโควิด 19 เป็นโรคภัยที่นำอันตรายมาสู่สุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลกจนมีคนล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก โรคนี้ ทำให้คนต้องตัดขาดจากญาติสนิทมิตรสหาย เพราะเป็นแล้วต้อง กักตัวถึง 14 วัน (ระยะเริ่มแรกปีที่ระบาด 2562-2563) เป็นโรคที่สร้างความหวั่นวิตกต่อคนเราอย่างมาก ก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้คนเรา ประกอบอาชีพไม่คล่องตัว เพราะระยะแรก ๆ จะรวมคนจำนวน มากไม่ได้ ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาวัคซีนออกมาหลากหลาย และวัคซีนก็เป็นความหวังในการสู้โควิด-19 แต่คนไทยทุกคนก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ครบทุกคน เพราะฉะนั้น การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันด้วยตัวเราก็เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบเป็นอย่างดี และพยายามสรรหาสารพันอาหารและยา ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด 19

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด-19 ด้วยตัวเรา

 

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด-19 ด้วยตัวเรา

ดร. ถวิล  อรัญเวศ

    

           โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา 2019ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 หรือเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (ทำ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ให้นำค.ศ. บวกด้วย 543)

          โรคโควิด 19 เป็นโรคภัยที่นำอันตรายมาสู่สุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลกจนมีคนล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก โรคนี้ทำให้คนต้องตัดขาดจากญาติสนิทมิตรสหาย เพราะเป็นแล้วต้องกักตัวถึง 14 วัน (ระยะเริ่มแรกปีที่ระบาด 2562-2563)

เป็นโรคที่สร้างความหวั่นวิตกต่อคนเราอย่างมาก ก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้คนเราประกอบอาชีพไม่คล่องตัว เพราะระยะแรก ๆ จะรวมคนจำนวน

มากไม่ได้

         ปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาวัคซีนออกมาหลากหลาย และวัคซีนก็เป็นความหวังในการสู้โควิด-19 แต่คนไทยทุกคนก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ครบทุกคน เพราะฉะนั้น การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันด้วยตัวเราก็เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบเป็นอย่างดี และพยายามสรรหาสารพันอาหารและยา ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด 19

 

มาสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด-19 ด้วยตัวเรา

       พุทธภาษิตว่า

       “อตฺตาหิ  อตฺตโน นาโถ”

       ตนแล เป็นที่พึ่งของตน

       น่าจะเป็นคำที่ใช้ได้ตลอดมา และตลอดไป

      เพราะก่อนที่จะให้ใครมาช่วยดูแลเรา เรานั้นแหละต้อง

ดูแลตนเองให้ดีเสียก่อน

      นี้คือที่มาของการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโควิด-19 ด้วยตัวเรา

      ในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน โควิด 19 นั้น กํอยากจะชี้ให้

เห็นว่า โรคโควิด 19 เป็นเชื้อไวรัส เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ ตอนนี้

โควิด 19 แม้จะมีการแพร่ระบาดลดลง แต่ก็ยังไม่หมดสิ้นไปจาก

โรคเรา และมีแนวโน้มว่า เชื้อไวรัสโควิด 19 จะมีการพัฒนาในรูป

สายพันธุ์ใหม่ เพื่อไม่ให้มนุษย์เราตามทัน

 

         สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน โรคโควิด 19 ก็

สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเรา ดังนี้

 

1. ทานอาหารร้อน ๆ  

    โดยรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ให้ครบ และเหมาะสมกับวัยตนเอง เช่น

 

 

อาหารหลักหมู่ที่ 1 โปรตีน ( เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว )

อาหารหลักหมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต ( ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน )

อาหารหลักหมู่ที่ 3 เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ ( พืชผัก )

อาหารหลักหมู่ที่ 4 วิตามิน ( ผลไม้ )

อาหารหลักหมู่ที่ 5 ไขมัน ( ไขมันจากพืชและสัตว์ )

 

2. ใช้ช้อนกลาง

    เวลาร่วมรับประทานอาหารกับคนเป็นหมู่ ต้องใข้ช้อนกลาง

อย่างน้อยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวนี้

3. เว้นระยะห่าง

    คืออย่าอยู่ใกล้กัน หรือขิดกันจนเกินไป ควรเว้นระยะห่างกัน

ประมาณ 1 เมตรหรือมากกว่า

4. ล้างมือให้สะอาด

    เราต้องหมั่นทำความสะอาดโดยเฉพาะล้างมือให้สะอาดอยู่

เสมอ ทั้งนี้ เพราะมือเราจะนำไปสู่การแพร่เชื้อได้ง่าย เพราะใช้มือในการรับประทานอาหาร บางครั้งก็อาจจะใช้นิ้วมือแคะรูจมูก

ไวรัสอาจจะติดจมูกได้

5. ไม่ประมาท คาดแมสก์เสมอ

    เราต้องสวมแมสก์เสมอเมื่อพบปะผู้คน แม้ว่าจะมีการผ่อนปรนแล้วก็ตาม เพราะทางการยังไม่รับประกันความปลอดภัย

มีโอกาสติดได้เสมอแม้จะฉีดวัคซึนไปแล้วก็ตาม

  

6. ทำตนให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ

    แม้ว่าเราจะรับประทานอาหารครบหลัก 5 หมู่แล้วก็ตาม

เราก็ต้องมีการออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเพศ

และวัย ไม่หักโหมจนเกินไป ทำตนให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ

7. ใช้กำลังภายในและกำลังใจ ขับไล่โควิด 19 ให้เน่า

เฉาตายไปเลย

     นั้นก็คือ ใช้ธรรมะโอสถในการบำบัด ฝึกจิต ฝึกใจให้เข้มแข็งเพราะธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ เป็นประธาน ถ้าร่างกายแข็งแกร่ง และใจกชก็เข้มแข็ง ย่อมมีพลังในการยับยั้ง

ไวรัสโควิด 19 ได้

 

 

 

------------------

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล

https://youtu.be/XY59y0m3Z-8

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 711491เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2023 01:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2023 01:25 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท