หากจะให้เขียนหรือวิจารณ์ภาพ Nude เป็นตุเป็นตะแบบคุณนิวัตร  กองเพียร นักเขียนนักวิจารณ์ภาพ Nude ชื่อดังคงต้องหลบให้ เพราะการเล่าเรื่องของผม เป็นเพียงห้วงหนึ่งของการได้สอน และฝึกให้นักศึกษาวิจารณ์บนบรรทัดฐานของสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

        โดยมีกรอบของการใช้มูลฐานทางทัศนศิลป์(เส้น รูปร่าง รูปทรง ผิว สีฯลฯ) และหลักการทางทัศนศิลป์(เอกภาพ สมดุล กลมกลืนฯลฯ)

         นอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถวิจารณ์นอกกรอบนี้ได้ เช่น ความเชื่อ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นต้น แล้วสุดท้ายบอกว่าชอบหรือไม่ชอบภาพนี้เพราะอะไร

      (อ้างอิงจาก http://cgfa.sunsite.dk/j/p-jawlensky1.htm)

        ลองดูภาพนี้ครับ แล้ววิจารณ์ในแนวอิสระของตนเองดู ส่วนผมหากเป็นภาพ Nude แนวใดหรือลัทธิทางศิลปะกลุ่มใด ชอบทุกรูปครับ (ในแง่บวกวิจารณ์ตามกรอบ แง่ลบวิจารณ์ชนิดหลุดกรอบ)

        คงไม่ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมถึงชอบ ครั้งนี้ยังขอสงวนไม่ตอบครับในที่สาธารณชนแห่งนี้ แต่หากมีใครติดตามอย่างมากมายก็อาจจะเปลี่ยนใจวิจารณ์เผื่อกันฟังครับ