เปิดรับสมัครแล้ว  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 23 มี.ค. 50  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 055-261000-4 ต่อ 6262  ค่าธรรมเนียน จำนวน 1,000 บาท สมัครที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ตึก QS มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือสามารถ download รายละเอียดได้ที่ www.acad.nu.ac.th