ความเห็น ต่อ UKM ครั้งที่ 9

ที่มาจากบันทึกเกี่ยวกับงาน UKM ครั้งที่ 9 เช่น

อ.หมอวิจารณ์ พานิช ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/70560

เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) หรือที่ http://gotoknow.org/blog/nuqa-jr

อ.jj ที่ http://gotoknow.org/blog/uackku/70570

.... แล้วก็อีกสารพัด Blog ที่เขียนถึงงานนี้ ...นับเป็นการยุ่งยากสำหรับการติดตามนะครับ

        เพื่อไม่ให้ข้อมูลกระจัดกระจายไปกันคนละทิศทาง(เดียวกัน) ผมเห็นว่า งาน UKM ครั้งที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เจ้าภาพ) น่าจะมีศูนย์รวมข้อมูล เพื่อให้เป็น One Stop Service อาจต้องใช้วิธีการ สร้าง Blog หรือ Planet ชื่อ UKM9  หลังจากนั้นก็ชี้แจงไปยังผู้ประสานงานหลักแต่ละมหาวิทยาลัย (UKM)  เบื้องต้นผมสร้าง Blog และ Planet เกี่ยวกับงาน UKM ครั้งที่ 9 นี้ไว้ดังนี้ครับ

Blog : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน UKM ครั้งที่ 9

Planet : เพือรวบรวม Blog เกี่ยวกับงาน UKM ครั้งที่ 9

        แทนที่จะใช้เป็นชื่อ Blog ส่วนบุคคล ซึ่งเดิมก็เป็นเช่นนี้มาตลอด หรือไม่ก็อาจเป็น Planet ของแต่ละมหาวิทยาลัย ...แต่ทว่าทั้ง Blog และ Planet ทั้งสองนั้นไม่สำคัญครับ ที่สำคัญอยู่ที่ว่าผู้ประสานงานหลัก UKM ปี 2550 (มน.) และเจ้าภาพ(มข.) อาจจะต้องใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อเป็นการรวมศูนย์ข้อมูล ให้สมาชิก UKM ได้เขามาที่ช่องทางนี้ได้สะดวก เข้าใจตรงกัน ...

แล้วติดป้าย UKM9 UKM-9 อะไรทำนองนี้ที่เกี่ยวกับงานนี้

ที่เสนอแนวคิดอย่างนี้มายังสมาชิก UKM หากเห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้นนี้ ผมยินดีลบ Blog และ Planet ออกไปทันทีครับ (ขอให้แจ้งผมมา)

หรือหากไม่เห็นด้วย ก็ไม่เป็นไรครับ ปล่อยไว้ให้เป็นขยะ Cyber แล้วกันครับ

ด้วยความเคารพ

วิชิต ชาวะหา
สมาชิก UKM ม.มหาสารคาม