จากบันทึกที่ผมได้เข้าร่วมการเสวนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง (ลิงค์อ่าน) และมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนของตำบลวังบัว  อำเภอคลองขลุง ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน  เพราะกำลังเริ่มเลี้ยงแต่ยังไม่มีความรู้ และผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์ประกบคู่ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง (ลิงค์อ่าน)

            เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เจอกับคุณเชิงชาย เรือนคำปา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร  ได้เล่าให้ฟังว่าเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคของตำบลวังบัวได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคของตำบลนาบ่อคำ แล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา

            งานนี้คุณเชิงชาย ก็ทำหน้าที่ประสานงานให้เกิดวงเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อย  โดยทาง อบต.นาบ่อคำช่วยอำนวยความสะดวก ด้วยการนำกลุ่มไปเยี่ยมชม และอนุเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่ทางกลุ่มเลี้ยงโคขุนของตำบลวังบัวด้วย  นอกจากจะได้ ลปรร.กันเกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุนแล้ว ยังได้เรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาบ่อคำด้วย  ทราบจากคุณเชิงชายว่า ทางกลุ่มที่มาศึกษาดูงานยังสนใจและจะกลับมาศึกษาดูงานอีกครั้งหนึ่ง  คราวหน้าจะมามากกว่าเดิม

 


งานนี้เกษตรกรผู้ชำนาญการเลี้ยงโคขุนของตำบลนาบ่อคำ ลปรร.


สนใจและเดินทางมาเรียนรู้ด้วยกลุ่มเอง

 


นอกจาก ลปรร.การเลี้ยงโคขุนแล้ว ยังดูการเพาะพันธุ์ปลาของศูนย์ฯ  อีกด้วย

          แม้ผมจะไม่ได้เข้าร่วมสังเกต   แต่ก็นำบรรยากาศมาบอกต่อผ่านภาพถ่ายที่คุณเชิงชาย เรือนคำปา คุณอำนวยในพื้นที่ของเราได้เก็บภาพไว้   ก็พอจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนของทั้งสองกลุ่มนี้ อาจจะเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนก็ว่าได้   ที่พวกเราคุณอำนวยทั้งหลายสามารถเสริมหนุนให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องรอการสั่งการหรือจากโครงการแต่อย่างใด

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก