ปัญหาของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือศีลธรรมนั้นกำลังหายไปจากโลกอย่างน่าวิตก ศาสนาในรูปของศีลธรรมก็ดี ปรมัตถธรรมก็ดี หรือจะเรียกว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ถูกต้องก็ดี หรือจะเรียกว่าการเชื่อฟังพระเป็นเจ้าก็ดี เหล่านี้เรียกว่าศาสนาทั้งนั้น กำลังหายไปจากโลก โลกจึงมีวิกฤตการณ์อันถาวรอย่างเดี๋ยวนี้ ที่แก้กันอย่างไรก็ไม่ตก เพราะว่าคนที่เห็นแก่ตัวมันสร้างปัญหาขึ้น แล้วคนที่เห็นแก่ตัวนั้นมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไร แม้ว่าคนเห็นแก่ตัวจะมารวมกันเป็นองค์การโลก องค์การนั้นองค์การนี่ มันเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัว แล้วมันจะมาแก้ปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นจากการเห็นแก่ตัวได้อย่างไร......................... จากหนังสือ ธัมมิกสังคมนิยม หน้า ๒๔