แล้วการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ว่าไปแล้วก็เป็น " เรื่องธรรมดาของชีวิตข้าราชการ... เก่าไป ใหม่มา " โดย นายพลายบัว  เพชรทะนันท์ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ได้ย้ายไปรับตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และตอนนี้ก็ อยู่ในระยะดำเนินการในการคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ท่านใหม่

                   จากระยะเวลา 1 ปี กับอีก 3 เดือนในการทำงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ท่านได้เป็นหัวเรี่ยว-หัวแรงในการสร้างผลงานให้กับคปสอ.กะเปอร์ ในหลายต่อหลายงาน เช่น การที่คปสอ.กะเปอร์เป็นตัวแทนในการรับผู้ตรวจราชการ ซึ่งท่านเองเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงาน และคปสอ.กะเปอร์ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2549

                    ตัวผู้เขียนเอง ตั้งแต่เริ่มทำงานมาจนถึงปัจจุบันระยะเวลาการทำงานยังไม่ถึง 2 ปี แต่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า (สาธารณสุขอำเภอ) ถึง 3 คน ซึ่งผู้เขียนคิดว่า เป็นเรื่องที่ท้าทายดี เราได้เรียนรู้ และสัมผัส ถึงสไตล์การบริหารงานของหัวหน้าแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ถูกใจบ้าง - ไม่ถูกใจบ้าง มันก็เป็นของการทำงานที่จะต้องมีการขัดแย้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ( เรื่องของเรื่องก็คือผู้เขียนไม่ค่อยประทับใจในรูปแบบการทำงานแบบ "ได้คะ" "ถูกต้องเลยคะ" "ใช่แล้วคะ" ) เพราะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่ได้มีการพัฒนาตนเองเลย นอกจากนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงหัวหน้า ก็ทำให้เราได้รู้จักถึงการปรับตัว ปรับกระบวนการทำงาน ( ในที่นี้แค่ปรับนะคะ .. ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อเหลือเกินว่า หากเราทำงานแบบมีจุดยืนที่แน่นอน มีข้อมูล ตลอดจนที่มาของข้อมูล รวมถึงการพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา งานทุกงานก็คงไม่มีคำว่ายาก/ง่าย ไปกว่ากันเลย มันอยู่เรารู้หรือไม่รู้ เท่านั้นเอง )

                     และตามธรรมเนียม ของการทำงานแบบ พี่-น้อง เราก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ณ ลานจอดรถ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ในคืนวันที่ 3 มกราคม 2550 และ รุ่งเช้าในวันที่ 4 มกราคม 2550 ก็ออกเดินทางไปส่งท่านที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี

บรรยากาศในงานเลี้ยงส่ง นอกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แล้วยังมีหน่วยงานภายนอกมาร่วมอีกเพียบ

ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง-ต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก

ร้อง-รำ ทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน

 ส่วนผู้เขียน ในงานวันนั้นรับหน้าที่เป็นพิธีกรคะ แต่ไม่ยักกะมีรูปสักรูป (ฮือๆ น่าน้อยจายยจัง) ไม่เป็นไร..ก็ถือเป็นการรวบรวมภาพและบรรยากาศในงานโดยรวมมาฝากก็แล้วกันนะคะ