หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี ทางสาขาคอมพิวเตอร์ ผมได้รับโอกาสเข้ามาทำงานที่ TDRI ร่วมกับนักวิจัยเก่งๆ (ตามที่ได้ยินมา) แต่ในความคิดของผมคนเก่งที่นี่ก็มีครับแต่ส่วนใหญ่เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน บางวันก็ไม่กลับบ้านหรือว่าอาจเอางานไปทำเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งคงเป็นปกติของการทำงานวิจัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูงานเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไว้จะมาเล่าชีวิตในการทำงานวิจัยให้ฟังครับ