Blogร้าง (๓) ร่วมทาง ร่วมลิขิต

JJ
การจัดการความรู้ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยการแลก เปลี่ยนเรียนรู้

Blog Ranking in Planet JJ

  ข้อมูลด้านล่าง เป็นข้อมูลที่ ท่านสหายนายบอน (คลิก) รวบรวมไว้ให้ ช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมาได้ ๓ วัน
 ...................................................................................................
"ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 177 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (2 ม.ค..2550)"
......................................................................................................

 ประเด็นที่สำคัญ สำหรับ Blogger อยากจะให้กำลังใจ ท่านที่เวลาน้อย มี Blog อาจจะหลาย Blog หรือ ไม่มีเวลาลิขิต ขอให้ตั้งจิตที่มุ่งมั่น ฝ่าความฝัน รวมพลัง ร่วมลิขิต อย่างน้อย อาทิตย์ละ ครั้งก็จะทำให้เราได้ " แลก เปลี่ยน นำไป พิจารณา เรียนรู้ ร่วมกันครับ"

ข้างล่างนี้เป็นสมาชิกที่กำลังมาร่วม ลิขิตเพื่อพัฒนาครับ ให้กำลังใจครับ

 "JJ เชิญชวน ร่วมลิขิต" ครับ

กลุ่มบล็อกแห่งนี้  มีการเพิ่มจำนวนบล็อกอีก 45 บล็อกจากการรายงานครั้งที่แล้ว จากการรายงานสถิติครั้งที่แล้วสำหรับสถิติต่อไปนี้

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ของ ท่านอาจารย์   JJ รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 2 ม.ค.2550 เวลา 23.55 น.ครับโดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ

มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่


อันดับ) บล็อก โดย จำนวนบันทึกระหว่าง

111 ) AUTONOMOUS_KKU โดย -> ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี = 8 บันทึก
112 ) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข. โดย -> โครงการ โครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ = 8 บันทึก
113 ) "หมอตุ๊" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิต โดย -> นาย สมเกียรติ = 8 บันทึก
114 ) เมื่อฉันเป็น นักเขียน ยามเย็น โดย -> นางสาว สุนทรี แซ่ตั่น = 8 บันทึก
115 ) ทักษะการคิด โดย -> ราชมงคล ประเทศไทย = 8 บันทึก
116 ) R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. โดย -> นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 8 บันทึก
117 ) KM คณะแพทยศาสตร์ มข. โดย -> นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 8 บันทึก
118 ) เทคนิคการทำงานชุมชน โดย -> สุภัทร ชูประดิษฐ์ = 7 บันทึก
119 ) Lion JJ โดย -> Lion JJ = 7 บันทึก
120 ) สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิต โดย -> พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล = 7 บันทึก
121 ) r2r-vicharn โดย -> Prof. Vicharn Panich = 7 บันทึก
122 ) คุณภาพ(วิสัญญี)...เพื่อผู้ป่วยไทย โดย -> นาง กฤษณา สำเร็จ = 7 บันทึก
123 ) ตามรอย(หลัง)งานประจำ(วัน)..วิสัญญี(หรือดมยา).... โดย -> นาง กฤษณา สำเร็จ = 7 บันทึก
124 ) วิจัยผ้าไหม โดย -> Mr. somroay yenchauy = 6 บันทึก
125 ) ทัศนาธรรมชาติ โดย -> โอ๋-อโณ = 6 บันทึก
126 ) งงงง โดย -> นางสาว รัศมี กิตชัย = 6 บันทึก
127 ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย -> สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 6 บันทึก
128 ) คนดอย(ปูนแก่งคอย) โดย -> นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ = 6 บันทึก
129 ) [email protected] โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 6 บันทึก130 ) Advanced Practice Nurse (APN) โดย -> อุบล จ๋วงพานิช = 6 บันทึก
131 ) งานรักษาความปลอดภัย มข. โดย -> นาย มรกต สุบิน = 5

บันทึก
132 ) รังสีเทคนิค มน. โดย -> นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก = 5 บันทึก
133 ) เมื่อฉันเป็น IT System Testing Specialist โดย -> นางสาว สุนทรี แซ่ตั่น = 5 บันทึก
134 ) การเจ้าหน้าที ม.อ. โดย -> จารุมณี = 5 บันทึก
135 ) ร่วมกันสร้างหมอใหม่หัวใจเต็มร้อย ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ โดย -> พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล = 5 บันทึก
136 ) วิสัญญี โดย -> สุธันนี = 5 บันทึก
137 ) หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก โดย -> mrs เมธินี may เจ้าทรัพย์ = 5 บันทึก
138 ) หน่วยจัดอบรมและสัมมนา โดย -> นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ = 4 บันทึก
139 ) เรื่องเล่าจากฟิลิปปินน์ โดย -> ออต = 4 บันทึก
140 ) BallGenesis โดย -> BallRx = 4 บันทึก141 ) บันทึก...ความทรงจำ โดย -> อ.ลูกหว้า = 4 บันทึก
142 ) การจัดการความรู้ ม.มหาสารคาม โดย -> สายน้ำแห่งความคิด กับ วิชิต ชาวะหา = 3 บันทึก
143 ) บันทึกจากการเดินทาง โดย -> นางสาว เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย = 3 บันทึก
144 ) ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพ โดย -> นาง นงนุช เอี้ยงลักขะ = 3 บันทึก
145 ) รังสีมีเทคนิค โดย -> นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ = 3 บันทึก
146 ) โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ (ครูบาสุทธินันธ์) โดย -> Prof. Apichai Puntasen = 3 บันทึก
147 ) เพื่อนช่วยเพื่อน โดย -> กิตติมา จันทรสม = 3 บันทึก
148 ) ethicsbudhos โดย -> kead = 3 บันทึก
149 ) คุณนายสายเสมอ โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 3 บันทึก
150 ) วิชาศึกษาทั่วไป โดย -> นาง จินตนา กนกปราน = 3 บันทึก151 ) การพยาบาลจักษุ โดย -> รริน = 3 บันทึก
152 ) เสียงคนเล็กคนน้อย โดย -> yayaying = 2 บันทึก
153 ) คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย -> Mr.AuN chalermwut srionlah = 2 บันทึก
154 ) คนตรวจสอบภายใน มข โดย -> นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง = 2 บันทึก
155 ) การบริหารการพัฒนา โดย -> นาย สุรศักดิ์ แก้วคำแสน = 2 บันทึก
156 ) Competency Development โดย -> ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 2 บันทึก
157 ) หน่วยสารบรรณทันตะ โดย -> Ms กิติพร ไชโยกุล = 2 บันทึก
158 ) ฟันดีมีสุข โดย -> รองศาสตราจารย์ อินทรพล หอวิจิตร = 2 บันทึก
159 ) newimage-kku โดย -> be goodly = 2 บันทึก
160 ) ผู้ป่วยระยะวิกฤต โดย -> บัวแก้ว = 2 บันทึก161 ) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย -> จินตนา = 2 บันทึก
162 ) เดินทาง ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา นานาสาระ โดย -> สุรศักดิ์ เสาแก้ว Pharm.D. = 2 บันทึก
163 ) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย -> นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส = 1 บันทึก
164 ) สนับสนุนการศึกษาแพทย์ โดย -> นาง อุมาพร แก้วซิม = 1 บันทึก
165 ) KM 4 us all โดย -> Anonymous = 1 บันทึก
166 ) ส่วนบริหารและธุรการ โดย -> ส่วนบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = 1 บันทึก
167 ) ทุนทางปัญญา โดย -> บวร = 1 บันทึก
168 ) เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ โดย -> นาง มยุรี - ทิพย์สิงห์ = 1 บันทึก
169 ) จัดหาวัสดุ โดย -> นาง เทพินทร์ นาหนองตูม = 1 บันทึก
170 ) การบริหารงานบุคคล โดย -> HS4BES = 1 บันทึก171 ) สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ โดย -> HS4BES = 1 บันทึก
172 ) วิจัยเกี่ยวกับนมแม่ โดย -> ปลายฟ้า = 1 บันทึก
173 ) วิกฤติทางอารมณ์ โดย -> นิตยา จรัสแสง = 1 บันทึก
174 ) ปัญหาการใช้คอนแทคส์เล็นส์ โดย -> รริน = 1 บันทึก
175 ) งานบริการการศึกษา โดย -> นาง วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย = 0 บันทึก
176 ) ต้นเหตุของเรื่อง... โดย -> BallRx = 0 บันทึก
177 ) การส่งเสริมสุขภาพในงานแม่และเด็ก โดย -> ดุษณี - แพสุวรรณ = 0 บันทึก

ป้าย (คำหลัก): Ranking
สร้าง: พ. 03 ม.ค. 2550 @ 00:38   แก้ไข: พ. 03 ม.ค. 2550 @ 00:38

 เชิญชวนครับ "ไม่ท้อแท้ แน่วแน่ แลกลิขิต ร่วมจิต ร่วมมิตร สมัครสมาน ร่วมหนทาง ร่วมสร้าง กู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันครับ"

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#km#b2b#kku#team#blogger#jj#tacit_knowledge#blog_gotoknow#uac

หมายเลขบันทึก: 71024, เขียน: 05 Jan 2007 @ 15:14 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณแนวคิดสร้างสรรค์ + ความขยันเสียสละ รวบรวมมาให้ดู ให้ได้ศึกษาค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน LiLy พี่ท่านชายขอบ

 ต้องกราบคารวะ ท่านนายบอนFree (คลิก) 

 ท่านเป็นนักรวบรวม

 ลิขิตจิตกระตุ้นเตือน เจ้าของ Planet ให้ดูแลกันและกัน ให้กำลังใจชาว Blogger ครับ

เขียนเมื่อ 
  • รับทราบค่ะ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ
  • กำลังใจ หลั่งไหล ให้มวลมิตรค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตัดมาตั้งแต่ลำดับ 111-171 น่าติดตามต่อไปนะครับว่า ในเดือน ก.พ. สมาชิกในกลุ่มนี้ จะมีการร่วมลิขิตเพิ่มขึ้นหรือไม่

คงต้อง จับตา เมื่อถึงช่วงรายงานอันดับเดือนถัดไป

หากมีการร่วมลิขิต ต้องทำจุดสังเกต ทั้ง hilight ระบายสี  ทำตัวหนา หรืออาจจะรายงานอันดับ ว่าใครตกอันดับ ใครขยับอันดับเพิ่มเติม

 

เขียนเมื่อ 
สงสัยว่า บล็อก พัฒนาองค์การ ไม่มี ในศูนย์บริการวิชาการ ค่ะ ดูในชุมชนที่ร่วมแพลนเน็ตก็มีทั้ง คนคณะทันตะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก /ผู้อำนวยการกอง นี่คะ
เขียนเมื่อ 
บล็อกชื่อ การพัฒนาองค์การ ค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน บอนFree

 กราบขอบพระคุณ ช่วยหนุน ช่วเกื้อ เอื้อให้งาน สรรค์สร้าง

 Blog ไม่ร้าง สร้างสรรค์องค์กร

 ท่านบอน เสริม เติม เพิ่ม ลิขิต ด้วย จิต มุ่งมั่น

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ใบบุญ

 รับมาเข้าใน Planet เรียบร้อยแล้วครับ

 ขอบพระคุณ ร่วมลิขิต สร้างสรรค์ รวมพลัง ชาวมอดินแดง

  • อาจารย์ครับ
  • ผมพยายามไปช่วยกระตุ้นแล้ว แต่สมาชิกไม่ค่อยยอมตอบเลยครับ
  • คงไม่มีเวลามาดูแลบล็อกของตัวเอง
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอสมบูรณ์

 บางครั้งคงเราคงต้อง

  "มารวมพล แบบF2F กันบ้าง"

  เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

 รวมใจ ร่วมแรง ถามไถ่สุขภาพ(งาน กาย จิต)

 แสดงพลัง สร้างสรรค์ร่วม

เขียนเมื่อ 

Blog ร้างที่คุณหมอ JJ หยิบยกมา
มี  67 blog จาก 177 blog

 คิดเป็นร้อยละ 37.85
ดังนั้น blog ไม่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 62.15

น่าสนใจว่า ในเดือนถัดไป สัดส่วนร้อยละของ blog ร้าง จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน บอนFree

 ขอบพระคุณครับ

 ร้อยละ ๖๐ ท่านยัง Active ช่วยขีด ช่วยเขียน เพียรลิขิต

 เหลืออีกนิด ค่อยๆ ปล่อยเนื้อหา

 มาร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนา

 หาเนื้อหา นำมา พาลงเรียน

 เขียนอีกนิด ร่วมพิศ ลิขิต เอย..

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ที่นำบล็อกร่วมแพล็นเน็ตศูนย์บริการวิชาการแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านใบบุญ ยินดีครับ

 "เข้าร่วมพรรค พาพัฒนา มุ่งหน้าลิขิต จิตมุ่งมั่น ร่วมทางฝัน ดันกู่สู่สังคม ระดม แลก เรียน เพียร สร้างสรรค์" ครับ