Blog Ranking in Planet JJ

  ข้อมูลด้านล่าง เป็นข้อมูลที่ ท่านสหายนายบอน (คลิก) รวบรวมไว้ให้ ช่วงต้นปีใหม่ที่ผ่านมาได้ ๓ วัน
 ...................................................................................................
"ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 177 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (2 ม.ค..2550)"
......................................................................................................

 ประเด็นที่สำคัญ สำหรับ Blogger อยากจะให้กำลังใจ ท่านที่เวลาน้อย มี Blog อาจจะหลาย Blog หรือ ไม่มีเวลาลิขิต ขอให้ตั้งจิตที่มุ่งมั่น ฝ่าความฝัน รวมพลัง ร่วมลิขิต อย่างน้อย อาทิตย์ละ ครั้งก็จะทำให้เราได้ " แลก เปลี่ยน นำไป พิจารณา เรียนรู้ ร่วมกันครับ"

ข้างล่างนี้เป็นสมาชิกที่กำลังมาร่วม ลิขิตเพื่อพัฒนาครับ ให้กำลังใจครับ

 "JJ เชิญชวน ร่วมลิขิต" ครับ

กลุ่มบล็อกแห่งนี้  มีการเพิ่มจำนวนบล็อกอีก 45 บล็อกจากการรายงานครั้งที่แล้ว จากการรายงานสถิติครั้งที่แล้วสำหรับสถิติต่อไปนี้

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ของ ท่านอาจารย์   JJ รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 2 ม.ค.2550 เวลา 23.55 น.ครับโดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ

มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่


อันดับ) บล็อก โดย จำนวนบันทึกระหว่าง

111 ) AUTONOMOUS_KKU โดย -> ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี = 8 บันทึก
112 ) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข. โดย -> โครงการ โครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ = 8 บันทึก
113 ) "หมอตุ๊" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิต โดย -> นาย สมเกียรติ = 8 บันทึก
114 ) เมื่อฉันเป็น นักเขียน ยามเย็น โดย -> นางสาว สุนทรี แซ่ตั่น = 8 บันทึก
115 ) ทักษะการคิด โดย -> ราชมงคล ประเทศไทย = 8 บันทึก
116 ) R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. โดย -> นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 8 บันทึก
117 ) KM คณะแพทยศาสตร์ มข. โดย -> นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 8 บันทึก
118 ) เทคนิคการทำงานชุมชน โดย -> สุภัทร ชูประดิษฐ์ = 7 บันทึก
119 ) Lion JJ โดย -> Lion JJ = 7 บันทึก
120 ) สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิต โดย -> พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล = 7 บันทึก
121 ) r2r-vicharn โดย -> Prof. Vicharn Panich = 7 บันทึก
122 ) คุณภาพ(วิสัญญี)...เพื่อผู้ป่วยไทย โดย -> นาง กฤษณา สำเร็จ = 7 บันทึก
123 ) ตามรอย(หลัง)งานประจำ(วัน)..วิสัญญี(หรือดมยา).... โดย -> นาง กฤษณา สำเร็จ = 7 บันทึก
124 ) วิจัยผ้าไหม โดย -> Mr. somroay yenchauy = 6 บันทึก
125 ) ทัศนาธรรมชาติ โดย -> โอ๋-อโณ = 6 บันทึก
126 ) งงงง โดย -> นางสาว รัศมี กิตชัย = 6 บันทึก
127 ) สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย -> สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 6 บันทึก
128 ) คนดอย(ปูนแก่งคอย) โดย -> นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ = 6 บันทึก
129 ) [email protected] โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 6 บันทึก130 ) Advanced Practice Nurse (APN) โดย -> อุบล จ๋วงพานิช = 6 บันทึก
131 ) งานรักษาความปลอดภัย มข. โดย -> นาย มรกต สุบิน = 5

บันทึก
132 ) รังสีเทคนิค มน. โดย -> นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก = 5 บันทึก
133 ) เมื่อฉันเป็น IT System Testing Specialist โดย -> นางสาว สุนทรี แซ่ตั่น = 5 บันทึก
134 ) การเจ้าหน้าที ม.อ. โดย -> จารุมณี = 5 บันทึก
135 ) ร่วมกันสร้างหมอใหม่หัวใจเต็มร้อย ความท้าทายอันยิ่งใหญ่ โดย -> พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล = 5 บันทึก
136 ) วิสัญญี โดย -> สุธันนี = 5 บันทึก
137 ) หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก โดย -> mrs เมธินี may เจ้าทรัพย์ = 5 บันทึก
138 ) หน่วยจัดอบรมและสัมมนา โดย -> นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ = 4 บันทึก
139 ) เรื่องเล่าจากฟิลิปปินน์ โดย -> ออต = 4 บันทึก
140 ) BallGenesis โดย -> BallRx = 4 บันทึก141 ) บันทึก...ความทรงจำ โดย -> อ.ลูกหว้า = 4 บันทึก
142 ) การจัดการความรู้ ม.มหาสารคาม โดย -> สายน้ำแห่งความคิด กับ วิชิต ชาวะหา = 3 บันทึก
143 ) บันทึกจากการเดินทาง โดย -> นางสาว เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย = 3 บันทึก
144 ) ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพ โดย -> นาง นงนุช เอี้ยงลักขะ = 3 บันทึก
145 ) รังสีมีเทคนิค โดย -> นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ = 3 บันทึก
146 ) โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ (ครูบาสุทธินันธ์) โดย -> Prof. Apichai Puntasen = 3 บันทึก
147 ) เพื่อนช่วยเพื่อน โดย -> กิตติมา จันทรสม = 3 บันทึก
148 ) ethicsbudhos โดย -> kead = 3 บันทึก
149 ) คุณนายสายเสมอ โดย -> [email protected] ( หนิง ) = 3 บันทึก
150 ) วิชาศึกษาทั่วไป โดย -> นาง จินตนา กนกปราน = 3 บันทึก151 ) การพยาบาลจักษุ โดย -> รริน = 3 บันทึก
152 ) เสียงคนเล็กคนน้อย โดย -> yayaying = 2 บันทึก
153 ) คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย -> Mr.AuN chalermwut srionlah = 2 บันทึก
154 ) คนตรวจสอบภายใน มข โดย -> นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง = 2 บันทึก
155 ) การบริหารการพัฒนา โดย -> นาย สุรศักดิ์ แก้วคำแสน = 2 บันทึก
156 ) Competency Development โดย -> ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 2 บันทึก
157 ) หน่วยสารบรรณทันตะ โดย -> Ms กิติพร ไชโยกุล = 2 บันทึก
158 ) ฟันดีมีสุข โดย -> รองศาสตราจารย์ อินทรพล หอวิจิตร = 2 บันทึก
159 ) newimage-kku โดย -> be goodly = 2 บันทึก
160 ) ผู้ป่วยระยะวิกฤต โดย -> บัวแก้ว = 2 บันทึก161 ) การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย -> จินตนา = 2 บันทึก
162 ) เดินทาง ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา นานาสาระ โดย -> สุรศักดิ์ เสาแก้ว Pharm.D. = 2 บันทึก
163 ) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย -> นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส = 1 บันทึก
164 ) สนับสนุนการศึกษาแพทย์ โดย -> นาง อุมาพร แก้วซิม = 1 บันทึก
165 ) KM 4 us all โดย -> Anonymous = 1 บันทึก
166 ) ส่วนบริหารและธุรการ โดย -> ส่วนบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = 1 บันทึก
167 ) ทุนทางปัญญา โดย -> บวร = 1 บันทึก
168 ) เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ โดย -> นาง มยุรี - ทิพย์สิงห์ = 1 บันทึก
169 ) จัดหาวัสดุ โดย -> นาง เทพินทร์ นาหนองตูม = 1 บันทึก
170 ) การบริหารงานบุคคล โดย -> HS4BES = 1 บันทึก171 ) สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ โดย -> HS4BES = 1 บันทึก
172 ) วิจัยเกี่ยวกับนมแม่ โดย -> ปลายฟ้า = 1 บันทึก
173 ) วิกฤติทางอารมณ์ โดย -> นิตยา จรัสแสง = 1 บันทึก
174 ) ปัญหาการใช้คอนแทคส์เล็นส์ โดย -> รริน = 1 บันทึก
175 ) งานบริการการศึกษา โดย -> นาง วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย = 0 บันทึก
176 ) ต้นเหตุของเรื่อง... โดย -> BallRx = 0 บันทึก
177 ) การส่งเสริมสุขภาพในงานแม่และเด็ก โดย -> ดุษณี - แพสุวรรณ = 0 บันทึก

ป้าย (คำหลัก): Ranking
สร้าง: พ. 03 ม.ค. 2550 @ 00:38   แก้ไข: พ. 03 ม.ค. 2550 @ 00:38

 เชิญชวนครับ "ไม่ท้อแท้ แน่วแน่ แลกลิขิต ร่วมจิต ร่วมมิตร สมัครสมาน ร่วมหนทาง ร่วมสร้าง กู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ร่วมกันครับ"

JJ2007