เทศกาลปีใหม่ที่หอมกรุ่นเพิ่งจะผ่านไปนะคะ

  • ในปีนี้ดิฉันได้รับของขวัญและการ์ดอวยพรน้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆ มาค่ะ

  • แต่จะได้ Messages อวยพรทางโทรศัพท์, แฟกซ์ และ Mail (Internet) มากขึ้นค่ะ

  • และดิฉันก็อวยพรญาติผู้ใหญ่ เพื่อนๆ ทางโทรศัพท์และ Internet เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ

  • นับรวมถึงคุณพ่อ ซึ่งในเทศกาลปีใหม่นี้ ไม่ได้ไปเยี่ยมท่านที่บ้าน แต่ตัวเองเดินทางไปท่องเที่ยวแทนค่ะ

  • ได้ยินแล้วอึ้งค่ะ

  • ของขวัญมีมากมายหลากหลาย ที่เราได้รับ และให้กับคนอื่น  ล้วนแต่มีคุณค่า สร้างกำลังใจให้กับเราได้อย่างมากมาย   แต่เราต้องไม่ลืมที่จะให้รางวัลหรือของขวัญกับชีวิตเราเองด้วยค่ะ 

           รักเพื่อนๆ ทุกคนค่ะ           

          Bright   Lily