ความเคลื่อนไหวการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า

ในขณะนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ทางศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร. ละออศรี เสนาะเมือง ได้มีการเปิดการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้ามาแล้วทั้งหมด 7 รุ่น และรุ่นที่ 8 มีโครงการว่าจะเปิดอบรมในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเป็นไปได้อย่างเต็มศักยภาพ ทางเราจึงมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายคนรักไรน้ำนางฟ้าขึ้นมา โดยจะประกอบด้วยที่ปรึกษาเครือข่าย ประธานเครือข่าย  ประธานรุ่นในแต่ละรุ่นตั้งแต่รุ่น 1-7 และสมาชิกผู้บริหารเครือข่าย โดยการกำหนดให้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคนรักไรน้ำนางฟ้าขึ้นมา ทั้งนี้จะมีข้อดีในการกำหนดราคาซื้อขายไรน้ำนางฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการป้องกันหน่วยงานเอกชนที่มีการแอบอ้างกำหนดราคาเกินความเป็นจริง  รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไรน้ำตลอดจนตลาดการซื้อขายไรน้ำ เพื่อให้ความมั่นใจกับกลุ่มเกษตรกรที่ให้ความสนใจจะประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า