การขับเคลื่อนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนภาคใต้

ใช้วาระแห่งปี จัดงานขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนในเดือนธันวาคม 2550 เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายตามรายทาง

เมื่อวาน(4ธ.ค.2550) ผมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการสัมมนาการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและการบูรณาการทุนชุมชน (ซึ่งจะจัดขึ้นราวปลายเดือนมกราคม2550) ที่สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้ จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ12 คน จากแกนนำองค์กรการเงินชุมชนและเจ้าหน้าที่พอช.

มีเอกสารประกอบการประชุม2ชุดคือสรุปผลการสัมมนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินชุมชนฐานรากเมื่อวันที่19          พ.ย.2549(ผู้เข้าประชุม47คนจากผู้แทนองค์กรชุมชน7ภาค ผู้บริหารและจนท.พอช.) และการสัมมนาแนวทางในการเสริมสร้างทุนชุมชนที่ภาคอีสานเมื่อวันที่21-22ธ.ค.2549

เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ผมฟังแล้วจับความได้ว่า

*เป็นประเด็นสำคัญที่พอช.เบางานลงเพราะมีงานเฉพาะหน้ารุกเข้ามามาก เป็นหน้างานหลักที่จะกลับมาฟื้นทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

*ต้องการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเชื่อมโยงองค์กรการเงินชุมชนในระดับตำบล

ข้อสรุปที่ได้คือ

สภาพที่เป็น

*องค์กรการเงินชุมชนมีหลายประเภท หลายรูปแบบ และหลากวิธีการจัดการ

*การเชื่อมโยงองค์กรการเงินชุมชนมี 2 แนวคือ แนวพื้นที่และประเด็น

พื้นที่ก็ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดและประเทศ

ประเด็น พื้นฐานเดิมคือการเงิน มีเพิ่มเติมมากมาย เช่น สวัสดิการ วิสาหกิจ บริการ สุขภาพ ทรัพยากร เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน เป็น เครือข่ายเรียนรู้ และการจัดการ

โดยมีเป้าหมายปลายทางที่คุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

*หน่วยงานสนับสนุนมีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมองค์กรการเงินชุมชน ต่างคนต่างทำ ควรสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมกันสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนอย่างบูรณาการตั้งแต่ต้น

คอขวดของปัญหา

*กระบวนการเรียนรู้ เครือข่ายเรียนรู้ และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

*ความร่วมมือ ทั้งขบวนองค์กรการเงินชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

แนวทางการเคลื่อนงาน

*ใช้วาระแห่งปี จัดงานขับเคลื่อนขบวนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนในเดือนธันวาคม 2550 เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีทิศทางและเป้าหมายตามรายทาง

*เริ่มด้วยเวทีจุดประกายในวันที่30-31ม.ค. โดยเชิญแกนนำขบวนองค์กรการเงินชุมชนในภาคใต้ และภาคีสนับสนุนทุกหน่วยงานร่วมหารือ สร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางการพัฒนา

*วันที่30ม.ค.เป็นการเสวนาสถานะภาพองค์กรการเงินชุมชนและแนวทางความร่วมมือ

*วันที่31ม.ค. หารือ/จัดทำแผนการขับเคลื่อนขวนองค์กรการเงินชุมชน

เป้าหมายงานสัมมนาวันที่30-31ม.ค.2550

-ได้ทีมงานภาคใต้ (วงเรียนรู้แกนทำงาน)

-มีการทำบันทึกความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

-ได้แผนการทำงานระดับภาค

-ได้แนวทางการทำงานในระดับจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 71001, เขียน: 05 Jan 2007 @ 11:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)