ผมอยากให้ครูช่วยกันเล่าเรื่องที่ตนภาคภูมิใจออกสู่คนวงกว้าง   เน้นเรื่องราวของเด็กที่น่าภาคภูมิใจ   เรื่องราวของพัฒนาการของเด็กนักเรียน   การแก้ปัญหา   กิจกรรม   เรื่องราวของเด็กเกเรกลายเป็นเด็กดี    เรื่องราวของเด็กที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน ฯลฯ

         ถ้ามีครูเปิดบล็อกเข้ามาเล่าเรื่องราวของเด็กใน Gotoknow กันมากพอ   เราอาจจัดรางวัลประจำเดือน   อาจเชิญทาง สกศ., สมศ.,  ดร. สุวัฒน์  เงินฉ่ำ,  ผศ. ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ ฯลฯ  มาร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินรางวัล

วิจารณ์  พานิช
 4 ม.ค.50