เรื่องอยากเล่า เช้าวันศุกร์

JJ
เรียนรู้ กู่สังคม ร่วมระดมความพอเพียง

เรื่องอยากเล่า เคล้าหัวปลา พาเจริญ

 เรียนรู้ กู่สังคม ร่วมระดมความพอเพียง มีเรื่องเรียบเรียง เป็นเรื่อง "อยากเล่า เช้าวันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐"

 เรื่องแรกเป็นเรื่องสดสด ที่อยากจะเรียนเชิญ อนุกรรมการของ ศูนย์บริการวิชาการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ ประเด็นที่สำคัญ คือ การทำ AAR หรือ After Action Review ๒ ระดับ คือ สรุปผล เทียบกับแผนในไตรมาส แรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ระดับที่ ๒ คือ การรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละงาน การประชุมวันนี้เราเลื่อนมาจากการประชุมที่ควรจัดวันที่ ๒๙ ธันวาคม มาเป็นปีใหม่ ครับ

 เรื่องที่ ๒ สดสด วันนี้ทีมงานของแต่ละฝ่าย โดยความรับผิดชอบของท่านรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ จะรายทำ BAR หรือ Before Action Review ของกิจกรรมที่จะเกิดในเดือน มกราคม ๒๕๕๐ อาทิ เช่น

 การจัดงานนวตกรรมและเทคโนโลยีประจำปี ๒๕๕๐ โดยท่านรอง ผอ. ดร.ภาวดี และ คุณนิภาพรรณ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ร่วมกับงานตลาดนัดอุดมศึกษา ณ หอประชุมเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 การจัดประชุมที่ปรึกษาของ โครงการ HACC_KKU ซึ่งจะมีในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม โดย คุณ Tony ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ปรึกษา จาก พรพ จะมา F2F กับทีมงาน HACC_KKU และ จะมีการเยี่ยมยามจากรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คุณดวงสมร ในวัน ศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ที่ห้องประชุมกรรมการ และ อีกงานหนึ่งคือการประชุมสามประสาน ของที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมสำรวจ และ วิทยากรสังกัด HACC_KKU ที่เขาใหญ๋ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม งานนี้ท่าน รองผู้อำนวยการ รศ.ดร. พัชรี รับผิดชอบครับ

 งานที่สามคือ แผนปฏิบัติการ ONE STOP SERVICE ที่ BigC และ หน่วย "มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคลื่อนที่" ที่จะออกไปเยี่ยมยาม โดยการประสานงานของศิษย์เก่า ม.ข เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อัศนี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.เอื้อมพร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.กิตติชัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สพญ.สุณีรัตน์ รวมทั้งรองคณบดี เลขานุการคณะ และ ตัวแทนจากทุกหน่วยงานมาร่วมให้ความคิดเห็นกับอย่างพร้อมเพรียงครับ

 งานนี้ "ม.ข ก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง คิดถึงสังคม สั่งสมปัญญา" ทีมงานรับผิดชอบ คือ รองภาวดี และ ท่านผู้ช่วยสุวัฒน์ ครับ

 งานที่ สี่ คือ งานสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางให้กับ กรมสรรพากร รวม ๔ รุ่น งานนี้ท่านรองสุรเชษฐ์ และ ท่านผู้ช่วยบุญญฤทธิ์ รับมอบไปดำเนินการครับ

 งานที่ ๕ ที่จะเกิดในเดือนมกราคม แต่ไปดำเนินการที่พื้นที่จังหวัดเลย คือ การอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่เรียกว่า NEC เริ่มวันที่ ๒๐ มกราคม นับเป็นรุ่นที่ ๙ ของ ศูนย์บริการวิชาการ โดยความร่วมมือของ คณาจารย์ จากคณะต่างๆ และ นักธุรกิจ งานนี้ท่าน ผู้ช่วยพิชัย และ รองสุรเชษฐ์ รับประสานงานครับ

 งานอื่นๆคงจะนำมาเล่าสู่กันฟัง ร่วมสร้างสรรค์สังคมคู่ความพอเพียง เรียงร้อยย้อนมาพัฒนา ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

JJ2007 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#aar#b2b#วัฒนธรรมองค์กร#ลปรร#แผนดำเนินงาน#การทำงานเป็นทีม#การประกันคุณภาพภายใน#แผนปฎิบัติการประจำปี#7habits#การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล#nec#5ส#การบริหารทรัพยากรบุคคล#การบริการวิชาการสู่ชุมชน#onestopservice#bar#การบูรณาการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน#การทำงานในชุมชน#kku_km#kku_innovation2007#hacc_kku#ol(organizationlearning)#กรมสรรพากร#ลีลาในชีวิต#การจัดการความรู้คู่ความพอเพียง#ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการพอเพียง#บันทึกการเรียนรู้ชาวมอดินแดง#บริการวิชาการสู่สังคม#นนต#นบก

หมายเลขบันทึก: 70960, เขียน: 05 Jan 2007 @ 08:23 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อยากถามอาจารย์ว่า ในส่วนของคณะต่างๆ การทำ AAR หรือ After Action Review ๒ ระดับ คือ สรุปผล เทียบกับแผนในไตรมาส แรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ระดับที่ ๒ คือ การรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละงาน ต้องรายงานเป็นเอกสารด้วยหรือเปล่าคะ