ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจยาวเหยียด แต่จบลงด้วยคำว่า .มีการบริหารให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข

 การจะทำให้เรื่่องนี้เป็นจริงได้ คงต้องอาศัยเวลาเรียน..รู้ครับ

 ผมได้มีโอกาสใช้กระบวนการจัดการความรู้ เรื่องเล่าเร้าพลัง ในหัวข้อ "ดูแลสุขภาพอย่างไร เมื่อภาระงานหนัก" ให้บุคลากรในภาควิชามาเล่ากลเม็ดทีเด็ดของแต่ละคนในกลุ่มเล็กๆ ซึ่งคละกันทั้งหมอ นักรังสี พนักงานธุรการ พนักงานผู้ช่วย กลุ่มละไม่เกินสิบคน ๗ กลุ่ม รวม ๔๖ คน รวมฝากเรื่องมาเล่าอีก ๙ เรื่อง

 และด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา ที่ใช้เวลาพักเที่ยง ๑ ชั่วโมงทำ   จึงต้องแบ่งเป็นตอนๆ ดังนี้

 ครั้งแรก ผมใช้เตรียมผู้ประสานงานในกลุ่มก่อนล่วงหน้าทั้ง ๗ คน

 ครั้งที่ ๒ จึงเป็นการแบ่งกลุ่มเล่าเรื่อง หลังจากผมอธิบายกติกาให้ฟัง ใช้เวลา ชั่วโมงกว่าๆ

 นี่เป็นตัวอย่างของเรื่องเล่าบางคนครับ

"ก่อนมาทำงานยิ้มกับกระจก ร้องเพลงดังๆ เวลาเพื่อนบ้านไม่อยู่"

"้อุ้มลูกไปเดินเล่น เป็นการออกกำลัง"

"คิดเสียว่า ถ้าไม่มีงานทำ คงลำบากมากกว่ามีงานทำมาก"

"คิดเสียว่า คนอื่นทำร้ายจิตใจเราได้ แต่เราต้องไม่ทำร้ายจิตใจตัวเอง คือ พยายามไม่คิดซ้ำซากกับคำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้เราไม่สบายใจ"

 หลังจากแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยนี้แล้ว ผู้ประสานงานเอาเรื่องเล่าแต่ละคนมารวมกัน แล้วพิมพ์แจกให้บุคลากรทุกคนในภาควิชา ลงคะแนน..เรื่องเด็ดโดนใจ คนละ ๑๐ เรื่อง

 ตอนนี้เราได้เรื่องเด็ดยอดนิยมของภาควิชา จำนวน ๑๐เรื่อง

 กำลังหาวันให้ทั้ง ๑๐ ท่านมาเล่าประสบการณ์ตรงให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำเดือนของภาควิชาต่อไปครับ

 คืบหน้าอย่างไร จะนำมาเล่าต่อครับ

ติดตาม ภาคสอง