ความเห็น 131842

เรื่องอยากเล่า เช้าวันศุกร์

เขียนเมื่อ 
อยากถามอาจารย์ว่า ในส่วนของคณะต่างๆ การทำ AAR หรือ After Action Review ๒ ระดับ คือ สรุปผล เทียบกับแผนในไตรมาส แรกของปี งบประมาณ ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และ ระดับที่ ๒ คือ การรายงานผลการเรียนรู้ของแต่ละงาน ต้องรายงานเป็นเอกสารด้วยหรือเปล่าคะ