การทำ AAR (After Action Review) หลาย ๆ ท่านที่เคยผ่านกิจกรรม KM คงรู้จักกันดี และผู้ที่รู้จักเป็นอย่างดีก็ต้องทีงานที่ได้ร่วมงานกับท่าน ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เพราะจะต้องทำ AAR ทุกครั้งหลักจากเลิกทำกิจกรรม ซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้จัก AAR นี่แหละค่ะ

     แต่สำหรับชาวหอสมุดนั้นยังไม่ค่อยได้รู้จัก AAR กันมากเท่าใดนัก ทั้ง ๆ ที่เรามีงาน มีกิจกรรมกันตลอดทั้งปี แต่นับจากนี้เป็นต้นไปสำนักหอสมุดจะนำ AAR มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานโดยพยายามที่จะสร้างให้เป็นวัฒนธรรมกันต่อไป ซึ่งครั้งแรกนี้นำทีมโดย...อ.หนึ่ง พี่วันเพ็ญ และคุณขวัญตระกูล ซึ่งท่านทั้ง 3 นี้ จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนในการทำ AAR ครั้งแรกนี้ เพราะว่าเคยผ่านการทำ AAR มาอย่างมากมาย และต่อแต่นี้บุคลากรสำนักหอสมุดจะรู้จัก AAR กันเป็นอย่างดี เพื่อนำมาพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น กันต่อไป

 บรรยากาศการทำ AAR ครั้งแรกของสำนักหอสมุดจะนำมาเล่าในครั้งต่อไป