ตอนที่ 33

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค ตอนที่ 31  ว่าด้วยเรื่อง ประสบการณ์การทำงานส่งเสริมการจัดการความรู้แบบเคออร์ดิค  อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช