เมือวันเสาร์ที่ผ่านระหว่างเดินทางกลับที่พักกับเพื่อนๆหลังจากเลิกเรียนได้เข้าไปเที่ยวห้างฟิวเจอร์ รังสิต ณ ศูนย์บริการฮัทเพื่อนได้ร่วมกิจกรรมการเล่นเกมส์และได้รับรางวัลดังรูปรับรางวัล

รับรางวัลเสื้อ

                                    ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโอ๋ด้วยนะครับ