เมนูหลัก “มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย : การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา”


         เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกอ่าน และแสดงความคิดเห็นกันครับ

< เกริ่นนำ >

< ตอน 1 (1) > วิกฤติอันเนื่องมาจากความสำเร็จ
< ตอน 1 (2) > ปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม


< ตอน 2 (1) > วัฒนธรรมผู้ผลิต – ผู้บริโภค
< ตอน 2 (2) > ผู้นำ – ผู้ตาม
< ตอน 2 (3) > คุณภาพ – ปริมาณ
< ตอน 2 (4) > เสรีภาพ 2 แบบ

< ตอน 3 (1) > ความเหมือน-ความแตกต่างหลากหลาย
< ตอน 3 (2) > ความสัมพันธ์แบบใหม่
< ตอน 3 (3) > สอน-เรียนรู้-สร้างองค์ความรู้
< ตอน 3 (4) > อำนาจ-การเรียนรู้
< ตอน 3 (5) > ความรู้สำเร็จรูป-กระบวนการเรียนรู้
< ตอน 3 (6) > ความคิดสร้างสรรค์ มาจากกระบวนการของการเรียนรู้

< ตอน 4 (1) > ยุทธวิธีการทำงานเดี่ยวและทีม
< ตอน 4 (2) > มองใกล้ใจแคบใฝ่ต่ำ-มองไกลใจกว้างใฝ่สูง
< ตอน 4 (3) > งานประจำ – งานพัฒนา
< ตอน 4 (4) > ความเหมือน – ความต่าง
< ตอน 4 (5) > งานวิจัยเทียม – วิจัยแท้

        วิบูลย์  วัฒนาธร

 

หมายเลขบันทึก: 7088เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2005 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)

เมนูหลักเพิ่มเติม

< ตอน 5 (1) > ออกนอกระบบราชการ
< ตอน 5 (2) > อำนาจของผู้บริหาร
< ตอน 5 (3) > การได้มาซึ่งผู้บริหาร
< ตอน 5 (4) > การจ้างงาน – ค่าตอบแทน – การออกจากงาน
ตอน 5 (5) > การสร้างและเสาะหาอาจารย์
< ตอน 5 (6) > การพัฒนาอาจารย์

เมนูหลักเพิ่มเติม

< ตอน 6 (1) > แยกระบบการสร้างกับการใช้อาจารย์  
<
ตอน 6 (2) > งานเต็มเวลากับไม่เต็มเวลา
<
ตอน 6 (3) > การลาไปเพิ่มพูนความรู้ 
<
ตอน 6 (4) > ระบบการแลกเปลี่ยนอาจารย์
<
ตอน 6 (5) > ระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

 

เมนูหลักเพิ่มเติม

< ตอนจบ (1) >  นวัตกรรมการเรียนรู้
< ตอนจบ (2) >  เอกราชทางวิชาการ
< ตอนจบ (3) >  สร้างหน่วยงานตาม “ผู้นำ” ทางวิชาการ
< ตอนจบ (4) >  ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
< ตอนจบ (5) >  บทส่งท้าย

 

< Research Capacities ของมหาวิทยาลัย >

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (24 พ.ย.48)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี