ความเห็น 5511

เมนูหลัก “มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย : การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา”

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เมนูหลักเพิ่มเติม

< ตอน 6 (1) > แยกระบบการสร้างกับการใช้อาจารย์  
<
ตอน 6 (2) > งานเต็มเวลากับไม่เต็มเวลา
<
ตอน 6 (3) > การลาไปเพิ่มพูนความรู้ 
<
ตอน 6 (4) > ระบบการแลกเปลี่ยนอาจารย์
<
ตอน 6 (5) > ระบบสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย