สรุปบทเรียนขั้นต้นบูรณาการหน่วยงาน3ตำบลวงคุณอำนวย

รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง แต่เขียนไม่ถูก

วงเรียนรู้คุณอำนวยโครงการบูรณาการหน่วยงานเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 3 ตำบลนำร่องวันที่ 10 พ.ย.แหม่มกับแป้นได้ให้รายละเอียดไว้แล้ว
ตอนนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ(คุณอำนวย)เริ่มเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้กันแล้ว

วันที่ 10 ที่ผ่านมา อ.จำนงในฐานะหัวหน้าโครงการนัดทีมคุณอำนวยหารือการถอดความรู้ อาจารย์บอกว่ามี 2 เรื่องคือ 1)ความสามารถที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในตัวคุณอำนวย 2)ความสามารถที่ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
หลายคนบอกว่า ตั้งแต่เริ่มกระบวนการมา ทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น กล้าพูดมากขึ้น รู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง แต่เขียนไม่ถูก

ผมจึงเสนอกรอบแนวทางในการถอดความรู้ง่ายๆด้วยตารางโดยเริ่มจาก
เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง จากนั้น มาดูว่า พวกเราเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างไร(มีกิจกรรมเรียนรู้อะไรบ้าง) สุดท้ายคือผลที่เกิดขึ้น ให้แต่ละคนช่วยสรุปมาโดยใช้ตารางอิสรภาพเป็นแนวทางซึ่งจะนำเสนอให้คุณเอื้อ 9 หน่วยงานทราบในวันที่17พ.ย.นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)