นิลเนตร์ 6

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สำหรับวันนี้เป็นการบันทึกย้อนหลังไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะไม่ทราบว่าอาจารย์ยังอยากที่จะอ่านอยู่หรือเปล่าเมื่อว้นศุกร์ที่ผ่านมานั้นหนูมาถึงโรงเรียนเวลา 7.50น.ตอนเช้าก็ทำรายการเสียงตามสายโดยปรกติและหลังจากเลิกแถวแล้วเวลา 9.00น. ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายรูปพิธีรับมอบเครื่องดนตรีสากลจากวัดไผ่ล้อมและเลี้ยงภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ได้กลับถึงโรงเรียนเวลา 11.30น. และหลังจากพักกลางวันแล้วตอนบ่ายก็รวบรวมข้อมูลและรูปนักเรียนที่ทำบัตรห้องสมุดเละนำส่งห้องสมุดและกลับบ้านเวลา 16.00น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)