GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร

สุด.....สุดของแวดวงการบริหาร

 

                "ล่าสุด........มาแรงของแวดวงการบริหาร" 

                         (การพัฒนาระบบองค์การ) สำหรับงานสัมมนาวิชาการ HIGH MIDDLE MANAGEMENT

                ยุทธวิธีก้าวสู่ขีดความสำเร็จสูงสุดของผู้บริหารระดับสูง

                ด่วน........ ?วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เวลา 08.00-12.00น. ณ ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ UNCC

               โดย.......Lisa Haneberg  นักพัฒนาทักษะด้านการบริหาร

                ผู้แต่งหนังสือเรื่อง H.I.M.M และผู้คิดค้นเครื่องมือด้านการบริหารและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารระดับกลาง

               "พบกับ"..................คำตอบของคำถามว่า ทำอย่างไรองค์กรจึงจะรักษาบุคคลที่มีคุณภาพสูงให้คงอยู่กับองค์กรไปได้นานๆ และจะมีวิธีอย่างไรที่จะกระตุ้นผู้บริหารระดับกลางให้พยายามก้าวสู่ขีดสุดของความสามารถในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล

               เหมาะกับ................ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารระดับกลางที่สนใจพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการวางแผนงานงบประมาณ วิธีคิดทางกลยุทธ์  และสร้างบรรยากาศที่กระตือรือร้นในสถานที่ ทำงาน

                  "สำหรับสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร CEO" ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยมี

                  นายพรสกล    ณ ศรีโต     ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

                  นายเทียมพบ  ก้านเหลือง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบ

                  นางสาวนราววดี   สันสยะ  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบ

                                              **************

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 7079
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

อยากไป..จัง เพราะได้ข่าวว่าดี..แม้พวกเราไม่ได้ไป ทางสำนักคงเก็บข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง  ขอบคุณล่วงหน้า