บันทึกแรกของปีนี้ ผมขอประเดิมด้วยการเริ่มต้นถามคำถาม (ถามตัวเอง) สามข้อ ดังต่อไปนี้ :

   1. จะไปไหน? ...ใช่แล้วครับผมกำลัง check “DIRECTION” กำลังตรวจสอบทิศทาง ตั้งเป้าหมาย ....ถ้ามองในระดับปัจเจกก็หมายถึงเป้าหมายชีวิตของตนเอง ของครอบครัว หรือถ้ามองในระดับที่ใหญ่ขึ้นมาก็หมายถึงเป้าหมายขององค์กร ของสังคมครับ

   2. อยากไปไหม? ....กำลังถามใจตัวเองว่าตื่นเต้นกับทิศทางที่กำลังจะไปไหม ...ใช่แล้วครับ ผมกำลังประเมิน ไฟในตัว กำลัง check “PASSION” ตรวจสอบ ฉันทะ ของตนเอง ถ้าสองข้อนี้ชัดเจน และเป็นไปในทางบวก คราวนี้ก็มาถึงข้อที่สามครับ

   3. จะไปด้วยวิธีใด? ....ผมหมายถึง “ACTION” ซึ่งก็คือการเริ่มต้นเดินทางที่แท้จริงครับ ....นักวางแผน นักยุทธศาสตร์ เหล่า Strategist ทั้งหลายมักจะเริ่มด้วยการ วางแผน ซึ่งก็หมายถึงการเขียน แผนที่ การกำหนดเส้นทางที่จะใช้ก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเอง ...สำหรับ นัก KM หรือ นัก HR ก็คงจะเริ่มด้วยคำถามคล้ายๆ กันว่า ....ก่อน เดินทาง ก่อนที่จะมี “Action” นั้น เรามี ทักษะ (Skill)” หรือมี ความรู้ (Knowledge)” ที่ต้องการแล้วหรือยัง? ...KM จึงอยู่ตรงนี้นี่เอง ...แต่ถึงอย่างไรก็ตาม โปรดอย่าโดดมาข้อที่สามนี้ โดยที่ยังไม่ได้ตอบข้อที่หนึ่งและสองนะครับ

   ....ใครที่ตอบทั้งสามข้อนี้ได้ทั้งในระดับปัจเจกและระดับองค์กร ....ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากทีเดียวครับ