สำนักจัดการความรู้  กรมควบคุมโรค  อยากจะฝึกอบรมการเป็นคุณลิขิต  และคุณอำนวย  เพราะว่าสำนักฯมีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ในการจัดการความรู้ฯ  ใครรู้หรืออยากแนะนำวิทยากรท่านใดช่วยบอกด้วยนะคะ  เนื่องจากว่าสำนักของเราตั้งขึ้นมาใหม่  บุคลากรก็ใหม่ค่ะ  อยากจะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถไปช่วย  ไปอำนวย  หน่วยงานต่างๆ ในกรมควบคุมโรคให้พัฒนาสู่ LO ให้ได้ค่ะ  อย่างน้อยๆ ก็อยากจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้สังคมราชการ  สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ให้บุคลากร ช่วยบอกด้วยนะคะ