๑.   เพลงราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้องค์ภูมิพล

๒. เพลงตราบนิจนิรันดร์

๓. เพลงหัวใจ๋เฮาบ่ตั๊ดกั๋น

๔. เพลงอ้ายปั๋นฮักน้องจั๋นตา

๕. เพลงด้วยรัก อาทรและผูกพัน

๖. เพลงเป็นจาไดยังฮักอี่น้อง

๗. เพลงดินแดนแห่งความหวัง