ตอนที่ 31

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 29  ว่าด้วยเรื่อง AI กับองค์กรเคออร์ดิค   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช